Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zkušenost pacientů s RS s elektronickým autoinjektorem pro subkutánní aplikaci interferonu beta-1a

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.9.2012

Zkušenost pacientů s RS s elektronickým autoinjektorem pro subkutánní aplikaci interferonu beta-1a

Neustálé injekce snižují pacientům s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) komfort léčby a kvalitu života. Elektronické autoinjektory jsou nadějí, jak toto nepohodlí snížit na únosnou míru. Jaké s nimi mají tito pacienti zkušenosti?

Autoinjektor si vyzkoušela stovka pacientů

Existují názory, že je aplikace injekcí sám sobě pro pacienty obtížná a stresující. Nejčastějším problémem je, že si pacienti dávku jednoduše zapomenou aplikovat. Proto byl vyvinut speciální elektronický autoinjektor pro subkutánní (s. c.) použití. Na toto téma proběhla po dobu 12 týdnů prospektivní multicentrická otevřená (open-label) single-arm studie fáze IIIb. Zúčastnilo se jí 103 pacientů ve věku 18 až 65 let s relaps-remitentní RS, kteří do té doby dostávali ve specializovaných centrech třikrát týdně 44 ug interferonu beta-1a s. c. Po zařazení do studie jim bylo vysvětleno, jak mají autoinjektor sami doma správně používat. Po skončení měli hodnotit snadnost jeho použití, funkčnost a spolehlivost, spokojenost a celkové pohodlí.

Jaké byly tedy jejich ohlasy?

Pro porovnání zodpověděli pacienti před začátkem studie 8 otázek. Na konci 6. a 12. týdne od začátku používání autoinjektoru pak zodpověděli 38 otázek, které se týkaly jeho používání:

  • 12týdenní sledování dokončilo 88 pacientů (85 %),
  • 80 ze 103 pacientů (78 %) označilo zařízení za „snadno použitelné“ nebo „velmi snadno použitelné“,
  • 99 ze 103 pacientů (96 %) si bylo „jisto“ nebo „velmi jisto“ tím, jak zařízení používat,
  • 60 % pacientů bylo s užíváním velmi spokojeno,
  • 74 % pacientů chtělo v používání autoinjektoru nadále pokračovat,
  • 72 % pacientů by tento způsob aplikace sám sobě doporučilo ostatním,
  • za nejdůležitější považovali celkové pohodlí s aplikací interferonu v domácím prostředí,
  • hlášené nežádoucí účinky se shodovaly s klasickým podáním interferonu beta-1a. Šlo pouze o lokální reakce v místě vpichu – zarudnutí, otok, hematom či bolest.

Budoucností je léčba RS doma

Specializovaných center pro léčbu RS je v ČR jen patnáct. Nejsou tedy vždy pacientům dobře dostupná jak časově, tak vzdáleností od místa bydliště. Při častější administraci interferonu beta-1a, např. jednou týdně, je výhodné aplikovat léčebný přípravek doma. Nemluvě o finančních úsporách pro pacienty i zdravotnický systém. Používání elektronického autoinjektoru se ukázalo jako bezproblémové a pacientům s RS ve všech ohledech vyhovovalo. Stejně jako v případě používání adrenalinových per u alergiků a inzulinových per u diabetiků.

(ercp)

Zdroj: Singer B. et al.: Patient-rated ease of use and functional reliability of an electronic autoinjector for self-injection of subcutaneous interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. April 2012, 2 (1): 87–94.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stresová močová inkontinence u žen s roztroušenou sklerózou

Stresová močová inkontinence (SMI) je definovaná jako vůlí neovlivnitelný únik moči při námaze, kašli či kýchání. Má jednoznačně negativní vliv na kvalitu života (QoL) mnoha žen. Odhadovaná prevalence SMI mezi dospělými ženami v obecné populaci je mezi 16−25 %. Dle jedné studie až 65 % žen s RS udává nejméně jeden symptom vázající se ke kontrole úniku moči (urinární symptom).

Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.

Účinnost natalizumabu na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy v reálné praxi

Francouzští autoři ověřovali účinky natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu relasp-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) prokázané ve studii AFFIRM v reálné klinické praxi. I při zařazení pacientů se závažnějším stupněm RRRS prokázali srovnatelnou účinnost dvouleté léčby natalizumabem z hlediska podílu pacientů bez aktivity choroby.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy