Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zhoršení migrény jako symptom vedoucí k diagnóze roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Zhoršení migrény jako symptom vedoucí k diagnóze roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující zejména myelinizované axony centrálního nervového systému (CNS). Onemocnění postihuje častěji ženy, průměrný věk objevení se příznaků je 30 let. Symptomy RS jsou velmi různorodé. Bolest hlavy mezi typické symptomy RS nepatří, nicméně v různých fázích nemoci bývá popisována až u poloviny nemocných. V některých případech může vést atypická bolest hlavy k dalším vyšetřením, která mohou ošetřující personál nasměrovat k diagnóze RS. To demonstruje i následující kazuistika.

33letá žena trpěla již od dospívání těžkou jednostrannou parietotemporální bolestí hlavy provázenou rozmazaným viděním, fotofobií, zvracením a anorexií. Bolesti se objevovaly s frekvencí 1–2 dny za měsíc. Postupně jí byla přiřknuta diagnóza migrény bez aury, ale nebyla jí předepsaná žádná profylaktická léčba. Nyní přichází pro zhoršené a změněné projevy bolesti. Bolest je pulzující, pravostranná, opět v parietotemporální oblasti, nicméně její intenzita je významně větší než zažívaná doposud. Navíc se signifikantně zvýšila frekvence bolestí – nyní se objevují až polovinu dnů v měsíci. Bolesti nereagují na sumatriptan ani naproxen. Před pár dny navíc žena zažila stav rozmazaného vidění zahrnujícího obě oči a také necitlivost pravé tváře. Celý stav odezněl v průběhu 24 hodin.

V době vyšetření nebylo objektivně možné popsat změny vidění či změny vnímání pravé tváře. Nicméně tento symptom byl při důkladné analýze dosavadních obtíží zcela nový. Z tohoto důvodu doporučuje neurolog provést vyšetření mozku pomocí magnetické rezonance (MRI). Ta odhaluje několik hyperintenzních lézí bilaterálně periventrikulárně v bílé hmotě, v oblasti corpus callosum a v periakveduktální šedé hmotě. Po podání kontrastní látky dochází ke zvýraznění lézí v T2 vážených obrazech. Dle McDonaldových kritérií revidovaných v roce 2010 splňuje pacientka kritéria potvrzené RS. Diagnóza je postavena na prožité epizodě ataky RS a současně na typických MRI nálezech. Nicméně vzhledem k odeznění obtíží odmítá pacientka terapii chorobu modifikujícími léčivy.

Za dva měsíce se pacientka vrací na neurologické oddělení z důvodu bilaterální ztráty citlivosti obou končetin, nejisté chůze a poruch defekace i močení. V této chvíli opět zmiňuje zhoršené projevy migrény. MRI vyšetření odhaluje zvětšení velikosti i počtu již dříve popsaných lézí. Vyšetření mozkomíšního moku je negativní, pokud jde o oligoklonální proužky, ale i virologickou diagnostiku. V tuto chvíli lékaři zahajují terapii bolusy metylprednisolonu, která vede k dosažení klinické remise. Vedle neurologických obtíží se normalizuje i bolest hlavy. Pacientka souhlasí s dlouhodobou léčbou a zahajuje subkutánní injekční aplikaci interferonu beta-1a.

Autoři konstatují, že dosud nenašli podobně popsaný případ prvních příznaků RS spojených se zhoršením migrenózních obtíží. S ohledem na tuto kazuistiku doporučují zvážit i ne zcela typické příčiny nových či významně odlišných migrenózních obtíží, zejména pokud je epizoda bolesti provázena také fokálním neurologickým deficitem. Tito pacienti by měli být pravidelně sledováni.

(eza)

Zdroj: Lin G. Y., Wang C. W., Chiang T. T. et al. Multiple sclerosis presenting initially with a worsening of migraine symptoms. J Headache Pain 2013 Aug 9; 14: 70, doi: 10.1186/1129-2377-14-70.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy