Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.3.2013

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je devastující autoimunitní onemocnění, při kterém zánětlivý proces v mozku a míše destruuje myelinové pochvy. Zhoršení převodu nervových vzruchů z důvodu demyelinizace neuronů má za následek různé fyzické či kognitivní poruchy (poruchy čití, motorické dysfunkce, optická neuritida, problémy s koordinací). Během opakovaných relapsů choroby dochází u mnoha pacientů k postupnému zhoršování jejich stavu. Efektivní léčba, která by těmto relapsům zabránila, zůstává limitována.

Antiintegrinová terapie

Hlavní roli v patogenezi RS hraje infiltrace mozku autoreaktivními imunitními buňkami. Během posledních deseti let došlo k výraznému posunu v pochopení způsobu migrace těchto autoreaktivních lymfocytů z periferie do centrálního nervového systému. Kritickou součástí procesu je specifická adhezivní molekula − alfa-4 integrin. Integriny patří mezi nejdůležitější rodinu adhezivních molekul, které regulují distribuci buněk imunitního systému.

Na základě několika klinických studií s natalizumabem, blokující protilátkou proti alfa-4 integrinu, byly provedeny dvě randomizované multicentrické placebem kontrolované a dvojitě zaslepené studie – AFFIRM a SENTINEL. Při studii AFFIRM došlo u skupiny léčené natalizumabem k výraznému snížení počtu relapsů a prodloužení doby mezi relapsy. Cílem druhé studie, SENTINEL, bylo vyhodnocení vlivu přidání natalizumabu k již probíhající terapii pomocí interferonu beta-1a. Natalizumab významně snížil riziko progrese postižení a stejně tak i četnost klinických relapsů.

Na základě těchto výsledků v roce 2004 FDA schválila použití natalizumabu pro léčbu relabující RS.

Pád a návrat natalizumabu

První nezdar byl zaznamenán, když u dvou pacientů ze studie SENTINEL a jednoho pacienta s Crohnovou chorobou léčených natalizumabem došlo k rozvoji multifokální leukoencefalopatie (PML), často smrtelné oportunní infekce, která způsobuje těžké poškození mozkové tkáně. PML je způsobena reaktivací latentní infekce JC virem při imunosupresi. Alfa-4 integriny se zdají být důležitou součástí při řízení antiJC virové imunity.

Po dvou úmrtích z této trojice pacientů byla protilátka v únoru 2005 stažena z trhu. Následně však došlo ke komplexnímu přezkoumání a vyšetření všech pacientů léčených natalizumabem a po srovnání rizika fatální PML s benefity této léčby FDA v červnu 2006 opět schválila natalizumab pro léčbu pacientů s relabující RS.

Závěr

Terapie zaměřená na blokování vlivu alfa-4 integrinů na infiltraci mozku imunitními buňkami je schválená pro léčbu RS. Na základě úspěchu natalizumabu jsou prováděny studie s perorálním antagonistou alfa-4 integrinu –firategrastem. Po druhé fázi multicentrické randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie se tato terapie jeví jako dobře tolerovaná a snižující počet aktivních oblastí v mozku. Zatím nebyl zaznamenán žádný případ PML u pacientů léčených firategrastem. Čeká se na další výsledky z třetí fáze klinických studií.

(cabi)

Zdroj: Kawamoto E. et al. Anti-Integrin Therapy for Multiple Sclerosis. Autoimmune Dis. 2012; 2012: 357101; doi: 10.1155/2012/357101

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.

Riziko sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozbor literatury potvrdil zvýšený výskyt sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a ukázal rizikové faktory spojené se sebevražedným chováním. Součástí rutinního klinického vyšetření těchto fyzicky nemocných by mělo být také zhodnocení jejich duševního stavu.

Celogenomová asociační studie IgG indexu u roztroušené sklerózy

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy