Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Využití moči jako zdroje biomarkerů roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.11.2012

Využití moči jako zdroje biomarkerů roztroušené sklerózy

Analýza moče bývá u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často opomíjena a podceňována i přes její značné výhody (jednoduchý sběr, možnost opakovatelnosti vyšetření). Substance, které jsou vylučovány do moči, jsou zde často s využitím frakční exkrece přítomny ve vyšších koncentracích než v likvoru či krvi. Vzhledem ke kumulaci moči v močovém měchýři reprezentuje vzorek moči vylučování dané látky během několika hodin. Močová infekce (IMC), často přítomná u pacientů s RS a potenciálně ovlivňující výsledek vyšetření, může být před další analýzou vyloučena pomocí jednoduchého bed-side testu na přítomnost nitritů jako známky IMC.

V současné době pokračují výzkumy na hledání nejvíce specifického biomarkeru pro RS. Je zřejmé, že u komplexní choroby, jakou RS je, zobrazují jednotlivé biomarkery pouze dílčí část patogeneze choroby. Zatím nejlépe zdokumentovaný a široce užívaný biomarker je měření aktivity nemoci pomocí MRI.

Mezi biomarkery v moči můžeme zařadit neopterin, což je produkt makrofágů aktivovaných interferonem gama. Jedná se o senzitivní marker imunní aktivace, který je používán k sérovému monitorování terapeutického efektu interferonu. Neopterin je vylučován do moči, kde je měřen vysokotlakou kapalinovou chromatografií a je vyjadřován v poměru ke kreatininu. V několika studiích byly dokázány vyšší hladiny neopterinu u pacientů s RS ve srovnání s kontrolami. Protože k elevaci neopterinu dochází v souvislosti se zánětem a infekcemi a existuje poměrně široká variabilita v jeho hladinách, je nutno provést další rozsáhlejší studie ke zjištění jeho významu.

Dalším biomarkerem jsou volné lehké řetězce imunoglobulinů (FLC), které jsou přítomny ve vyšších močových i sérových koncentracích u pacientů s klinicky izolovaným syndromem, relabující RS a progresivní RS, avšak bez signifikačního rozdílu mezi jednotlivými skupinami. FLC jsou produkovány v B-lymfocytech CNS. Prokazovány jsou pomocí metody ELISA. Hladina FLC v některých studií korelovala s progresí RS.

K dalším biomarkerům by mohl být patřit kysličník dusnatý (NO) a jeho produkty, protein podobný myelinbazickému proteinu (MBPLP) či retinol vázající protein. Tyto potenciální biomarkery musí být v dalších vědeckých studiích validovány se známými MRI, biochemickými a klinickými ukazateli RS, aby mohl být stanoven jejich diagnostický přínos.

(moa)

Zdroj: Dobson R. Urine: An under-studied source of biomarkers in multiple sclerosis? Multiple Sclerosis and Related Disorders 1 (2012): 76–80

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Konopný extrakt v léčbě roztroušené sklerózy: výstupy ze studie MUSEC

Otázka perorálního využití konopného extraktu v léčbě roztroušené sklerózy stále budí pozornost jak laické, tak odborné veřejnosti. Předkládané sdělení přináší zprávu o výsledcích studie MUSEC (Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis), jejímž cílem bylo doložit zjištění předchozích studií založených na sledování pacientů.

Riziko rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou – výsledky kanadské studie

Data týkající se rizika rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou nekonzistentní. Z publikovaných dat se dokonce zdála existovat možnost diagnostického opomíjení. Kanadští autoři se zabývali právě rizikem výskytu různých tumorů a jejich velikostí v době diagnostikování v kohortě pacientů trpících RS, kterou srovnávali s obecnou populací.

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Podle výsledků švýcarské studie publikované v červenci 2012 v časopise Neuroepidemiology je pravděpodobné, že zvýšení rizika výskytu roztroušené sklerózy v rozvinutých zemích není dáno pouze zeměpisnou šířkou, ale je spojeno spíše se životním stylem charakterizovaným konzumním způsobem života.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy