Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.4.2014

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Několik studií v poslední době poukazovalo na možný vliv viru varicella zoster (VZV) na průběh roztroušené sklerózy (RS). Autoři předkládané studie se zaměřili na prozkoumání vztahu mezi VZV a exacerbací RS.

Do studie bylo zahrnuto 53 pacientů s RS, 31 z nich bylo do studie zařazeno během prvního týdne klinického relapsu, 16 pacientů bylo v remisi, 6 pacientů mělo progresivní formu RS. U všech účastníků studie byla pomocí PCR stanovena přítomnost 5 herpetických virů (varicella zoster, herpes simplex 1 a 2, virus Epsteina-Barrové a herpes virus 6), a to v mozkomíšním moku (cerebrospinal fluid – CSF) a periferní krvi. Jako kontroly posloužilo 21 pacientů se zánětlivými nebo funkčními neurologickými poruchami.

DNA VZV byla nalezena v CSF u všech pacientů s relapsem RS (100 %), v periferní krvi byla přítomna u 28 z nich (90 %). Naproti tomu u pacientů s RS v remisi byla DNA VZV nalezena v CSF jenom u 5 pacientů (31 %) a v periferní krvi u 3 pacientů (19 %). V menší míře byla VZV DNA nalezena i v CSF (83 %) a periferní krvi (33 %) pacientů s progresivní formou RS. U kontrol nebyl VZV nalezen ani v CSF, ani v periferní krvi. Výsledky vyšetření přítomnosti dalších herpetických virů byly u pacientů s RS i kontrol podobné.

Výsledky této studie podporují podezření, že VZV hraje roli v etiopatogenezi RS a ovlivňuje výskyt relapsů. Tuto potenciální asociaci podporují i recentní epidemiologická data a studie na molekulární úrovni, stejně jako propuknutí těžkých infekcí způsobených VZV během imunosuprese při RS.

(epa)

Zdroj: Sotelo J., Ordoñez G., Pineda B., Flores J. The participation of varicella zoster virus in relapses of multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg. 2014 Apr; 119: 44–8; doi: 10.1016/j.clineuro.2013.12.020. Epub 2014 Jan 10.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy