Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.6.2012

Vliv tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Citlivost na teplo a kognitivní deficity patří mezi typické projevy roztroušené sklerózy (RS). Přestože problematika kognitivních deficitů byla již v literatuře poměrně dobře popsána, dosud neexistují prakticky žádné údaje pojednávající o vlivu tepla na kognitivní schopnosti u pacientů s RS. Danou problematikou se blíže zabývali finští vědci, kteří ve své studii hodnotili vliv krátkodobého tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s RS.

Zmiňované studie se účastnilo celkem 23 na teplo citlivých pacientů s RS a také 19 zdravých kontrol. Účastníci studie byli vystaveni mírné tepelné expozici ve finské sauně. Kognitivní funkce byly hodnoceny před expozicí teplu, během ní a po ní, a to pomocí testů setrvalé pozornosti a rychlosti zpracování informací, testem PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test, PASAT 3" a 2") a také testem bdělosti.

Během působení tepla vzrostla teplota tělesného jádra signifikantně více ve skupině s RS (p = 0,002), než tomu bylo u zdravých kontrol. Ve skupině s RS vedla expozice tepelnému stresu ke zhoršení výkonnosti v rámci testu PASAT 3" (p = 0,025), ale nikoliv v případě ostatních testů kognitivních funkcí. U tohoto testu (PASAT 3") se pak výkonnost přiblížila téměř k výchozí hodnotě již do jedné hodiny po tepelné expozici.

Výrazné zvýšení teploty tělesného jádra během tepelného stresu bylo tedy spojeno s mírným a reverzibilním zhoršením výkonnosti při testu PASAT 3", zatímco vizuální bdělost zůstala téměř nedotčena.

(mik)

Zdroj: Hämäläinen P. et al. The effects of heat stress on cognition in persons with multiple sclerosis. Mult Scler. 2012 Apr; 18 (4): 489–97; doi:10.1177/1352458511422926

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) dospělých a je hlavní příčinou jejich invalidizace. Předpokládá se, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které aktivované lymfocyty vstupují do CNS a spouští zánětlivou kaskádu, jež aktivuje další imunokompetentní buňky.

Studie COMS – náklady spojené s roztroušenou sklerózou v České republice

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) má výrazný sociální dopad a značné ekonomické následky. Výdaje spojené s RS jsou vysoké vzhledem k chronickému průběhu choroby, progresivnímu průběhu invalidizace a časnému nástupu v ekonomicky produktivním věku pacientů.

Prevalence nežádoucích lokálních reakcí při podávání různých roztroušenou sklerózu modifikujících přípravků

Inteferon beta (IFNb) a glatirameracetát (GA) patří mezi léky první volby u roztroušené sklerózy (RS) a jejich účinnost je obecně považována za srovnatelnou. IFNb-1b, IFNb-1a GA jsou aplikovány buď intramuskulárně (IM), či subkutánně (SC), frekvence injekcí se pohybuje od každodenního až po týdenní podávání a závisí na typu přípravku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy