Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv pohlaví na funkční konektivitu mozkové tkáně u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.4.2012

Vliv pohlaví na funkční konektivitu mozkové tkáně u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zvýšená aktivace určitých částí mozku či zapojení přídatných mozkových oblastí (tzv. funkční reorganizace) je známý mechanismus, který slouží k částečné kompenzaci změn vyvolaných neurodegenerativním procesem u roztroušené sklerózy (RS), ale i u Alzheimerovy nemoci. Funkční reorganizace mozku zpomaluje zhoršení pacienta po stránce klinické i kognitivní. Všeobecný pokles aktivace mozku je obecně pozorován v pozdějších stadiích nemoci a je rovněž spojen s progresí poruch kognitivních funkcí. Podobně jako je řada neuroanatomických a neurofyzikálních vlastností centrálního nervového systému (CNS) ovlivněna rozdíly mezi pohlavími, předpokládá se, že pohlaví hraje důležitou roli ve funkční aktivaci mozku u pacientů s RS. Ženy mají dvakrát větší pravděpodobnost onemocnění RS, avšak u mužů je obecně pozorován horší průběh nemoci a rychlejší klinická progrese.

Autoři nizozemské studie se snažili prokázat hypotézu, že muži s RS mají sníženou funkční reorganizaci mozkové tkáně ve srovnání s ženami s RS, což se projevuje větším poklesem kognitivních funkcí. K objektivizaci hypotézy bylo použito vyšetření funkční MRI, které umožňuje vizualizaci mozkové sítě u zdravých subjektů a současně zobrazuje funkční změny u neurologických onemocnění. Tato nová metoda zobrazuje mozkovou síť jako soustavu uzlů a jejich spojnic.

Studie se zúčastnilo 60 subjektů srovnatelných věkem, stupněm vzdělání a inteligenčním kvocientem (IQ). Byly vytvořeny skupiny mužů a žen, které korespondovaly stupněm invalidity, délkou choroby a přítomností mozkových lézí v bílé hmotě. U všech pacientů byly vyšetřeny dvě kognitivní domény, které bývají poškozeny u pacientů s RS: vizuálně prostorová paměť a rychlost zpracování informací. Funkční konektivita mezi jednotlivými mozkovými oblastmi a výkonnost mozkové sítě byly verifikovány pomocí funkční MRI, u všech pacientů byla dále zhodnocena asociace funkčních změn v CNS s kognitivními funkcemi.

Z výsledků vyplynulo, že při testování kognitivních funkcí měli muži s RS horší výsledky ve srovnání se subjekty mužského i ženského pohlaví z kontrolní skupiny. Pacientky s RS měly kognitivní testy v normě. Pokles ve funkční konektivitě a výkonnosti mozkové sítě, který byl pozorován u mužů s RS, koreloval se sníženou vizuálně prostorovou pamětí. V kontrolní skupině nebyly prokázány žádné rozdíly v kognitivních funkcích mezi pohlavími, ale při hodnocení funkční konektivity byl rozdíl mezi zdravými ženami a muži prokázán.

Závěrem autoři studie konstatovali, že rozdíly ve funkční konektivitě byly nalezeny pouze u mužů s RS a korelovaly s poškozením vizuálně prostorové paměti. Tento fakt podporuje vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroj: Schoonheim M. M. et al. Gender-related differences in functional connectivity in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (2): 164–173; doi: 10.1177/1352458511422245

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocyty

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci.

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy