Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv natalizumabu na trvalé zlepšení fyzického postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2012

Vliv natalizumabu na trvalé zlepšení fyzického postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab (NA) je reverzibilní antagonista α4-integrinu, který redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). V základní fázi 3 studie AFFIRM bylo prokázáno, že natalizumab v porovnání s placebem signifikantně snížil riziko progrese trvalého poškození o 42–54 % a snížil roční výskyt relapsů o 68 % v průběhu 2 let. Další analýzy ukázaly, že NA signifikantně snížil invalidizaci pacientů měřenou pomocí Multiple Sclerosis Functional Composite2 a podstatně zlepšil kvalitu života pacientů vyjádřenou pomocí Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36).

V podskupině AFFIRM pacientů s vysoce aktivní formou nemoci (více než 2 relapsy ročně před vstupem do studie či 1 a více lézí CNS prokázané gadoliniem – GD+) NA signifikantně redukoval riziko progrese trvalého poškození o 53–64 % a četnost relapsů za rok o 81 %.

Na základě těchto faktů se autoři mezinárodní studie (Buffalo, Londýn, Amsterodam) snažili prokázat, zda léčba NA byla spojena s trvalým zlepšením fyzických schopností pacientů měřených pomocí škály Expanded Disability Status Scale (EDSS) ve studii AFFIRM. Do studie bylo zařazeno 417 pacientů se základním EDSS skóre ≥ 2,0, kteří byli srovnáni s kontrolní skupinou s placebem (n = 203). Obě skupiny měly podobné základní demografické charakteristiky (délka nemoci, počet relapsů za rok, bazální EDSS skóre, GD+ léze). Podskupinu pacientů s vysokou aktivitou nemoci tvořili 103 pacienti s NA, srovnáváni byli s kontrolní skupinou 40 subjektů. Zlepšení postižení bylo definováno jako pokles EDSS skóre o 1 bod po dobu 12 týdnů.

Kumulovaná pravděpodobnost dlouhodobého zlepšení za 2 roky byla srovnávána Kaplan-Meierovou metodou. Další základní proměnné spojené s 1bodovým zlepšením v EDSS skóre byly hodnoceny pomocí Coxovy multivariantní analýzy (věk, pohlaví, délka nemoci, počet relapsů, objem T2 lézí, počet GD+ lézí, objem T1 lézí a frakce mozkového parenchymu – BPF).

Z výsledků studie vyplynulo, že natalizumab signifikantně zvyšuje kumulovanou pravděpodobnost 1–1,5–2bodové redukce ve skóre EDSS u pacientů s RS, která přetrvávala déle než 12 týdnů.

Z pozitivního efektu léčby NA na dlouhodobé zlepšení invalidizace pacientů s vysokou aktivitou nemoci vyplývá, že natalizumab účinně ovlivňuje zánětlivé procesy CNS a současně zvyšuje kapacitu pro reparační změny v centrální nervové soustavě.

Trvalé zlepšení ve fyzické výkonnosti pacientů, vyjádřené pomocí škály EDSS, reprezentuje nové paradigma pro hodnocení úspěšné terapie roztroušené sklerózy a může být novým užitečným parametrem pro budoucí prospektivní klinické studie léčby RS.

(moa)

Zdroj: Munschauer F. et al. Sustained Improvement in Physical Disability With Natalizumab in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis. 61st Annual Meeting of the American Academy of Neurology, April 25–May 2, 2009. Seattle

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stratifikace rizik pro rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem

Natalizumab (Tysabri®) je humanizovaná rekombinantní protilátka působící jako selektivní inhibitor adhezní molekuly a je namířená proti podjednotce α4-integrinu. V USA patří od roku 2004 mezi účinné léky relabující formy roztroušené sklerózy (RS). Vzhledem k nálezu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 2 pacientů léčených kombinací natalizumabu (NA) a intramuskulárního IFN beta-1a byl natalizumab přechodně stažen z trhu.

Únava a její spojitost s kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS

Dosud bylo publikováno pouze několik málo údajů zabývajících se únavou a jejími klinickými a psychosociálními koreláty u dětí a dospívajících s roztroušenou sklerózou (RS). Italští vědci se proto rozhodli posoudit vztah mezi únavou, kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS.

Přítomnost kortikálních lézí a intratekální syntézy imunoglobulinů predikuje aktivitu nemoci u klinicky izolovaného syndromu a časné formy relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Intratekální produkce imunoglobulinů (Ig) je hlavním biologickým rysem roztroušené sklerózy (RS). Recentní imunopatologické studie přitom poukazují na fakt, že při rozvoji nezvratného poškození mozku hraje primární roli právě humorální imunitní odpověď.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy