Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Únava a její spojitost s kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 29.5.2012

Únava a její spojitost s kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS

Dosud bylo publikováno pouze několik málo údajů zabývajících se únavou a jejími klinickými a psychosociálními koreláty u dětí a dospívajících s roztroušenou sklerózou (RS). Italští vědci se proto rozhodli posoudit vztah mezi únavou, kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS.

Sledovaná kohorta sestávala z pacientů s RS přijatých do Italské studie kognitivních a psychosociálních funkcí dětských pacientů s RS. Součástí protokolu bylo hodnocení únavy (pomocí škály Pediatric Quality of Life Inventory-Multidimensional Fatigue Scale), kognitivních funkcí (pomocí rozsáhlých neuropsychologických testů) a deprese (pomocí dotazníku Children’s Depression Inventory, CDI). Stejně tak byl proveden pohovor s psychiatrem (Kiddie-SADS-Present and Lifetime Version).

Celkem bylo srovnáváno 57 pacientů s relaps-remitentní RS a 70 zdravých kontrol. Procento unavených pacientů kolísalo v rozmezí od 9% do 14% v závislosti na samohodnocení a od 23% do 39% v závislosti na základě údajů referovaných rodiči. Únava byla významně spojena s vyšším skóre CDI (p < 0,03). Vyšší míra kognitivní únavy udávané samotným jedincem byla spojena s horším výkonem testu řešení problémů, zatímco vyšší míra rodiči referované kognitivní únavy byla spojena se zhoršením při testech verbálního učení, rychlosti zpracování, komplexní pozornosti a verbálního porozumění.

Tato data poukazují na fakt, že únava může postihovat značnou část dětských pacientů s RS a dokladují spojitost mezi únavou a depresivními příznaky u dětí s RS. Stejně tak upozorňují na problémy spjaté s hodnocením únavy v pediatrické populaci a poskytují několik záchytných bodů pro další výzkum v této oblasti.

(mik)

Zdroj: Goretti B et al.Fatigue and its relationships with cognitive functioning and depression in paediatric multiple sclerosis. Mult Scler. 2012 Mar;18(3):329-334.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funkční zobrazení magnetickou rezonancí a kognitivní funkce u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

V únorovém vydání prestižního periodika Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, která měla za cíl zjistit, jestli abnormality zachycené při funkčním zobrazení magnetickou rezonancí (fMRI) souvisí s kognitivními funkcemi pacientů, u kterých došlo k manifestaci klinicky izolovaného syndromu (CIS) připomínajícího roztroušenou sklerózu.

Efekt kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Studie italských autorů si dala za cíl hodnocení změn v mozku poté, co byla u pacientů se stabilizovanou relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) provedena kognitivní rehabilitace. V hodnocení byly užity neuropsychologické metody a zobrazení strukturální i funkční magnetickou rezonancí (MR).

Natalizumab dokáže stabilizovat a zlepšovat poznávací a emocionální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Kognitivní funkce jsou u roztroušené sklerózy (RS) často zhoršeny. Většina pacientů trpí v časných stadiích nemoci poruchami pozornosti a nejméně 40 % pacientů projevuje mírné kognitivní zhoršení už v době diagnózy. V průběhu nemoci se pak u více než 65 % pacientů objeví mírný deficit.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy