Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Úloha dalfampridinu v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.6.2012

Úloha dalfampridinu v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické a progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje více než 2,1 miliónu lidí na celém světě. Je považována za autoimunitní chorobu, charakterizovanou zánětem bílé i šedé mozkové tkáně CNS se současnou destrukcí myelinových pochev, axonálním poškozením a ztrátou neuronů. Časné symptomy RS vznikají patrně na základě axonální demyelinizace, která vede ke zpomalení či ke kompletní blokádě vedení nervového impulsu. U pacientů s RS jsou přítomny elektrofyziologické známky deficitu centrálního vedení potenciálů: prodloužená latence motorických či vizuálních evokovaných potenciálů a zvýšená vnímavost k tepelným změnám. Protože neexistuje kauzální terapie RS, současná léčba choroby se zaměřuje jednak na imunomodulaci nervového zánětu a dále na potlačení deficitu vedení vzruchů a tím na ovlivnění progresivního funkčního postižení u pacientů.

V březnu 2010 byl na trh uveden lék fampridin-SR (Dalfampridine, DAP) pro symptomatickou léčbu RS. Jedná se o preparát s pozvolným uvolňováním 4-aminopyridinu (4-AP), který blokuje celou šíři kaliových kanálů, nacházejících se v různých typech buněk CNS (neurony, oligodendrocyty, mikroglie) a v imunitním systému (T- a B-lymfocyty, makrofágy, dendritické buňky). 4-AP prochází intaktní hematoencefalickou bariérou, ovlivňuje prolongované vedení akčního potenciálu a zvyšuje synaptický přenos.

U pacientů s RS byl DAP zkoušen v randomizovaných dvojitě zaslepených a multicentrických klinických pokusech u pacientů se všemi typy RS. DAP zlepšil rychlost chůze pacientů a zvýšení svalové síly dolních končetin zhruba u jedné třetiny pacientů se všemi formami RS. Mezi další pozitivní efekty udávané při léčbě DAP patřilo zlepšení zrakové ostrosti a snížení unavitelnosti, snížení dysfunkce močového měchýře a zlepšení peristaltiky či kognitivních funkcí.

Dle řady vědeckých studií však existují předpoklady, že DAP má pravděpodobně alternativní účinek nejen na CNS, ale i na jiné tkáně. Tabulka č. 1 ukazuje možnou roli 4-AP na buněčné a molekulární úrovni v patogenezi RS.

Tab. č. 1. Pravděpodobný mechanismus, místo působení a biologický efekt dalfampridinu

buňkymísto působenímechanismus působení a biologický efekt
neuronyK1, 2, 3prodloužení akčního potenciálu zpožděním repolarizace
 K4, HVACCzvýšení cytoplazmatického Ca 2+ v presynaptickém konci- zvýšení uvolnění neurotransmiterů 
oligodendrocytyK3, 4, 5inhibice prekurzorů oligodendrocytů blokádou G1 cyklu
mikroglieK3, 5útlum aktivace mikroglií, inhibice cytokinů a produktů oxidativního vzplanutí – prevence neurotoxicity
TCD4K3inhibice efektorových T-buněk prostřednictvím signálního komplexu TCR-CD3
TCD8K3zvýšení funkce prekurzorů neuronů inhibicí uvolnění granzymu B
B-lymfocyty K3snížení produkce IgG a IgA inhibicí paměťových B-buněk
dendritické buňky K3, 5inhibice diferenciace Th 1 bb. snížením exprese kostimulační molekuly a produkce IL 12
makrofágyK3, 5inhibice proliferace a produkce NO

K – napětím aktivovaný kaliový kanál
HVACC – vysokým napětím aktivovaný kalciový kanál

Závěrem je možno konstatovat, že přínos dalfampridinu spočívá nejen ve zlepšení převodního deficitu vzniklého následkem neuronální demyelinizace u pacientů s RS, ale může být užit také jako imunomodulační lék pro léčbu zánětlivých procesů CNS a tím pravděpodobně i pro zpomalení neurodegenerativních změn u pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Dalfampridine in multiple sclerosis: in multiple sclerosis: From symptomatic treatment to immunomodulation. Clinical Immunology 2012; 142: 84–92.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů.

Vliv tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Citlivost na teplo a kognitivní deficity patří mezi typické projevy roztroušené sklerózy (RS). Přestože problematika kognitivních deficitů byla již v literatuře poměrně dobře popsána, dosud neexistují prakticky žádné údaje pojednávající o vlivu tepla na kognitivní schopnosti u pacientů s RS.

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) dospělých a je hlavní příčinou jejich invalidizace. Předpokládá se, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které aktivované lymfocyty vstupují do CNS a spouští zánětlivou kaskádu, jež aktivuje další imunokompetentní buňky.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy