Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Účinek interferonu beta v léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.10.2011

Účinek interferonu beta v léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je charakterizována zánětlivými změnami centrálního nervového systému (CNS) na autoimunitním podkladě s následnou degenerací neuronů. Předpokládá se, že na začátku nemoci jsou prostřednictvím buněk prezentujících antigen aktivovány prozánětlivé T-lymfocyty. V současné době však specifický precipitující antigen není známý. Přestup aktivovaných T-buněk přes hematoencephalickou bariéru je ovlivňován různými chemotaktickými faktory.

Aktivované T-lymfocyty (včetně Th1, Th17, gama-delta pozitivní a CD 8+) pravděpodobně produkují uvnitř CNS řadu prozánětlivých cytokinů. Poněvadž cytokiny produkované Th2-lymfocyty mají převážně protizánětlivý efekt, byla prokázána korelace mezi sníženou hladinou Th2-buněk a četností relapsů a stupněm progrese choroby.

Ve zdravé tkáni je zánětlivý efekt cytokinů ovlivňován specifickou podskupinou regulačních T-lymfocytů (T-reg. – zahrnujících CD4, CD25 a FoxP3+), které mají schopnost snižovat aktivitu zánětlivých T-buněk a umožňují opravu a zotavení tkáně po zánětlivém inzultu. V patogenezi RS se uvažuje o deficitu regulačních T-lymfocytů, což umožňuje relativně nekontrolovaný postup zánětlivých změn.

Interferony (IFN) jsou přirozeně se vyskytující cytokiny, které disponují celou škálou protizánětlivých vlastností. Rekombinantní formy IFN beta jsou široce používány jako lék první volby u relabující formy RS. Mechanizmus účinku IFN beta je komplexní a ovlivňuje buněčné funkce na vícero úrovních. Interferon beta přímo zvyšuje expresi a koncentraci protizánětlivých agens a současně snižuje expresi prozánětlivých cytokinů. Léčba IFN beta pravděpodobně redukuje přenos zánětlivých buněk přes hematoencefalickou bariéru a zvyšuje produkci nervového růstového faktoru, což vede k potenciálnímu zvýšení přežívání neuronů a jejich reparaci. IFN beta může také zvyšovat počet CD56+ přirozených zabíječů (NK-buněk) v periferní krvi. Tyto buňky jsou výkonnými producenty protizánětlivých faktorů a mají schopnost omezit neuronální zánětlivé změny. Účinek IFN beta se klinicky manifestuje redukcí aktivity lézí na MRI, dále zpomalením mozkové atrofie a prodloužením doby uplynulé od prvních neurologických příznaků k potvrzení definitivní diagnózy RS. Při léčbě IFN beta je pozorováno snížení počtu relapsů a redukce rizika trvalého postižení.

Efekt IFN beta je multifaktoriální a dosud ne zcela objasněný. Probíhající a budoucí studie na toto téma přispějí k většímu pochopení efektu IFN beta na imunitní systém a CNS, což na druhou stranu zlepšuje možnosti terapie RS.

(moa)

Zdroj: Kieseier B. C. The Mechanism of Action of Interferon-b in Relapsing Multiple Sclerosis. CNS Drugs 2011; 25 (6): 491–502.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv dalfampridinu na zlepšení chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi hlavní patologický příznak roztroušené sklerózy (RS) patří demyelinizace axonů centrálního nervového systému, která vede k blokádě přenosu vzruchu. Mezi klinické projevy RS patří poškození zraku, slabost, únavnost, nestabilita, poruchy inervace střev a močového měchýře, bolest a v neposlední řadě poruchy chůze, které jsou přítomny až u 75 % pacientů s RS.

Testování prevalence protilátek proti neurotropním polyomavirům BK, JC a SV40 v séru pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému charakterizované autoimunitním patogenetickým procesem u geneticky predisponovaných jedinců. Mechanismus, který tuto autoimunitní chorobu spouští, není stále plně objasněn, avšak mnoho indicií vede k infekčním agens – samozřejmě ve spojitosti s genetickými faktory. Ačkoliv se v asociaci s RS hovoří o řadě virů jakožto o možných spouštěčích nemoci, zatím žádný z nich nebyl ve spojitosti s touto chorobou prokázán definitivně.

Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy