Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

U pacientů s RS léčených mitoxantronem je častý výskyt subklinické myokardiální dysfunkce

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.10.2013

U pacientů s RS léčených mitoxantronem je častý výskyt subklinické myokardiální dysfunkce

Mitoxantron je používán jako efektivní onemocnění modifikující látka v terapii roztroušené sklerózy (RS). Jeho použití je limitováno jeho kardiotonickými nežádoucími účinky. Irští lékaři se ve své práci pokusili zhodnotit pomocí echokardiografie celkovou myokardiální funkci včetně tzv. myocardial performance index (MPI) u pacientů, kteří byli mitoxantronem léčeni, a to již před nějakou dobou. MPI byl definován jako čas isovolumické kontrakce plus čas isovolumické relaxace a to bylo vyděleno ejekčním časem.

Do studie autoři zařadili všechny po sobě léčené pacienty s RS, kteří mezi lety 2002 a 2010 dostávali mitoxantron dle zavedeného léčebného protokolu. Iniciálně bylo do studie vybráno 50 pacientů, nicméně 17 pacientů bylo z různých příčin vyřazeno. Dvoudimenzionální echokardiografie tak byla provedena u 33 jedinců o průměrném věku 49 ± 11 let, z nichž 45 % byli muži. Průměrná doba sledování těchto pacientů byla 77 měsíců. Průměrná kumulativní dávka mitoxantronu byla 72 mg/m2. Výsledky pacientů s RS byly porovnány s hodnotami získanými od 17 kontrol, které odpovídaly věkem i pohlavím.

Získané standardní echokardiografické parametry se mezi pacienty s RS a kontrolami statisticky významně nelišily. Index MPI byl nicméně signifikantně vyšší mezi pacienty s RS (0,51 ± 0,12 vs. 0,39 ± 0,06; p = 0,02), což bylo dáno signifikantně prodlouženým časem isovolumické relaxace (81 ± 25 vs. 60 ± 9 ms; p = 0,04). Celkově dosáhl MPI index hodnoty > 0,5 u 19 pacientů s RS na rozdíl od kontrolních subjektů, u kterých takováto hodnota nebyla zjištěna ani jednou (54,5 % vs. 0 %; p < 0,001).

Autoři studie zdůrazňují, že jimi provedená měření ukazují na častou přítomnost subklinické formy myokardiální dysfunkce u pacientů s RS, kteří byli léčeni mitoxantronem. Tato dysfunkce odráží změny v myokardu vedoucí primárně k poruše diastoly. Pečlivé sledování pacientů léčených mitoxantronem v kardiologické ambulanci by tedy mělo být standardem v terapii.

(eza)

Zdroj: Joyce E., et al. Subclinical myocardial dysfunction in multiple sclerosis patients remotely treated with mitoxantrone: evidence of persistent diastolic dysfunction. J Card Fail. 2013 Aug; 19 (8): 571–6; doi: 10.1016/j.cardfail.2013.06.003

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intravenózní metylprednisolon u demyelinizačních onemocnění – tolerance léčby

U prvního projevu předpokládané demyelinizační nemoci – klinického izolovaného syndromu –, u relapsů roztroušené sklerózy (RS) či při subakutní progresi onemocnění je jednou z hlavních terapeutických postupů podání intravenózních kortikoidů – metylprednisolonu.

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní demyelinizační onemocnění. Dostupná imunomodulační léčba vede u relaps-remitující RS ke snížení frekvence relapsů i tvorby nových plaků v centrálním nervovém systému (CNS).

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) vedoucím k pohybovému postižení. Vedle kauzální farmakologické léčby jsou důležité i aditivní, například fyzioterapeutické aktivity.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy