Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2013

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní demyelinizační onemocnění. Dostupná imunomodulační léčba vede u relaps-remitující RS ke snížení frekvence relapsů i tvorby nových plaků v centrálním nervovém systému (CNS). Toto však zcela uspokojivě neplatí pro primární či sekundární progresivní RS. Na poli farmakologické léčby jsou proto stále vedeny studie zaměřené na eventuální nové léky.

Translokátorový protein (TSPO), dříve známý jako periferní benzodiazepinový receptor, může mít dle dosavadních studií význam u poškození CNS. Jde o protein lokalizovaný na vnější mitochondriální membráně. K jeho up-regulaci dochází u nemocí CNS včetně Alzheimerovy choroby, Huntingtonovy choroby či při poranění CNS. TSPO by tedy mohl být zajímavým cílem pro lékovou modifikaci.

Možnou látkou sloužící jako TSPO ligand je etifoxin, užívaný jako anxiolytikum. Etifoxin má významnou afinitu k TSPO a dle předchozích studií má na CNS pozitivní efekt. Etifoxin například zlepšuje periferní neuronální regeneraci, stimuluje neurální steroidogenezi a má anxiolytický účinek.

V nedávno publikovaných výsledcích laboratorního experimentu byl etifoxin studován u modelů myší autoimunní encefalomyelitidy (EAE) a RS. Na těchto modelech byl prokázán efekt etifoxinu u EAE, kdy byla zmírněna závažnost průběhu encefalomyelitidy, pokud byl podán před rozvinutím klinických příznaků či došlo ke zlepšení v případě, že byla látka podaná u jasně rozvinuté nemoci. Zlepšení bylo spojeno se zmírněním zánětlivých změn lumbální části míchy. Modulace TSPO aktivity pomocí etifoxinu tak vedla k mírnější infiltraci míchy imunitními buňkami a ke zvýšenému stupni oligodendrogliální regenerace následující zánětlivou demyelinizaci.

Výsledky tohoto experimentu naznačují, že modulace TSPO může být potenciální novou terapeutickou možností u demyelinizačních onemocnění, které zahrnují i RS. Tento přínos by mohl být srovnatelný s efektem systémově podaných steroidů, přičemž by se ale bylo možno vyhnout nežádoucím účinkům spojeným s jejich dlouhodobým užíváním.

(eza)

Zdroj: Daugherty D. J., et al. A TSPO ligand is protective in a mouse model of multiple sclerosis. EMBO Mol Med 2013. Jun; 5 (6): 891–903

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie natalizumabem vede u pacientů s RS ke zmírnění únavy

Únava patří nepochybně k významným symptomům roztroušené sklerózy (RS). Chorobu modifikující léky první generace však dokážou tyto obtíže ovlivnit pouze částečně. Pozorování vyplývající z několika malých kohortových studií naznačují, že natalizumab, protilátka proti VLA-4, může vest ke zmírnění únavy vzniklé v souvislosti s RS.

Vliv polymorfismu v chemokinovém receptoru CCR5 na léčbu roztroušené sklerózy natalizumabem

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění charakterizované zánětem centrálního nervového systému, který následně vede mj. k demyelinizaci a poškození axonů. Důležitou roli tak v patogenezi RS hraje celá řada cytokinů a jejich receptorů, které se podílejí na průniku leukocytů do centrální nervové soustavy a tvorbě lézí

Nízká hladina vitaminu D zvyšuje riziko relapsů roztroušené sklerózy také u pacientů léčených natalizumabem

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem je podle americké studie se 117 pacienty vyšší výskyt relapsů choroby spojen s nízkou hladinou vitaminu D.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy