Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.6.2012

Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů. V těchto studiích byli porovnáváni pacienti se zhoršením EDSS s pacienty, kteří měli EDSS stabilní či zlepšené. Validní měření trvalého snížení EDSS, které vyjadřuje zlepšení klinického stavu pacientů, bylo v proběhlých klinických studiích prováděno jen zřídka. Vzhledem ke stále se zlepšující účinnosti terapie RS lze předpokládat, že jejím důsledkem bude trvalé zlepšení fyzických schopností pacientů, a proto by tento parametr mohl nabývat na důležitosti.

Autoři multicentrické studie analyzovali post hoc údaje ze základní fáze III klinické studie AFFIRM, týkající se monoterapie natalizumabem u pacientů s relaps-remitující formou RS. Zjišťovali, zda by trvalá změna EDSS mohla sloužit jako možný ukazatel neurologického zlepšení v klinických studiích zaměřených na RS.

Analýza dat byla provedena u 620 pacientů ze studie AFFIRM, u kterých byla základní hodnota EDSS skóre 2,0. Kumulativní pravděpodobnost neurologického zlepšení, definovaná jako snížení EDSS skóre o 1 stupeň po dobu 12 týdnů, byla hodnocena Kaplan-Meierovou metodou. Výsledky léčby a základní data studie byla dále zpracována pomocí Coxova modelu proporcionálního rizika.

U pacientů studie AFFIRM byl definován parametr trvalého zlepšení neurologického poškození, ale i parametr trvalého zhoršení. Setrvalé EDSS změny dobře kolerovaly s měřením kvality života (dotazníky SF 36, VAS).

Natalizumab zvýšil kumulovanou pravděpodobnost zlepšení stavu v období delším než 2 roky o 69 % ve srovnání s placebem (95% CI 1,16–2,45; p = 0,006). Analýzy senzitivity ukázaly pozitivní efekt natalizumabu se změnami závažnosti, délky trvání a základní aktivity onemocnění.

Tato analýza prokázala, že trvalé zlepšení EDSS představuje další citlivý parametr ve smyslu účinku terapie NA trvající déle než 2 roky a koreluje s kvalitou života pacientů s roztroušenou sklerózou.

(moa)

Zdroj: Phillips J. T. et al. Sustained improvement in Expanded Disability Status Scale as a new efficacy measurement of neurological change in multiple sclerosis: treatment effects with natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2001, 17 (8): 970–979, doi: 10.1177/1352458511399611

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Citlivost na teplo a kognitivní deficity patří mezi typické projevy roztroušené sklerózy (RS). Přestože problematika kognitivních deficitů byla již v literatuře poměrně dobře popsána, dosud neexistují prakticky žádné údaje pojednávající o vlivu tepla na kognitivní schopnosti u pacientů s RS.

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) dospělých a je hlavní příčinou jejich invalidizace. Předpokládá se, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které aktivované lymfocyty vstupují do CNS a spouští zánětlivou kaskádu, jež aktivuje další imunokompetentní buňky.

Studie COMS – náklady spojené s roztroušenou sklerózou v České republice

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) má výrazný sociální dopad a značné ekonomické následky. Výdaje spojené s RS jsou vysoké vzhledem k chronickému průběhu choroby, progresivnímu průběhu invalidizace a časnému nástupu v ekonomicky produktivním věku pacientů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy