Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Tranzitorní neurologické příznaky s nejasnou příčinou − kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.4.2018

Tranzitorní neurologické příznaky s nejasnou příčinou − kazuistika

Diagnostika nejednoznačných případů je nejobtížnější i nejzajímavější. Nabízíme kazuistiku z neurologie, kde byl pacient správně diagnostikován až po selhání prvotní terapie.

Anamnéza

K lékaři přivedly 32letého muže tranzientní příznaky, které se objevovaly 20−30× za den a měly charakter vertiga, necitlivosti levé poloviny obličeje a slabosti pravé horní končetiny. Trvaly vždy 10−20 sekund a mezi nimi se pacient cítil naprosto zdráv. Lékaři rozhodli o hospitalizaci s podezřením na tranzitorní ischemickou ataku. Neurologické vyšetření bylo v době příjmu normální.

Prvotní diagnostika a terapie

Bylo provedeno CT mozku, které vyloučilo intrakraniální krvácení. Kardiovaskulární vyšetření, včetně ultrazvuku tepen a transthorakální echokardiografie, byla v normálu. Transkraniálním kontrastním dopplerem byly zachyceny tři mikroembolické signály. Předběžná diagnóza zněla kryptogenní CMP u pacienta s foramen ovale patens.

Byla nasazena kyselina acetylsalicylová (100 mg/den), ale po 7 dnech symptomy přetrvávaly. K vyloučení CMP tedy byla provedena ještě magnetická rezonance − nativní i s kontrastem. Ta v T1 váženém obrazu ukázala gadoliniem se sytící lézi v juxtakortikální oblasti frontálního laloku (obrázek D, viz níže). Několik hyperintenzivních lézí mezencefala, pontu a periventrikulárních oblastí bylo patrných i v T2 váženém obrazu bez sycení kontrastem (obrázky A−C).

Pátrání po příčině

Sérové autoprotilátky byly negativní, a onemocnění pojivových tkání tedy příčinou nebylo. EEG bylo během těchto epizod normální, což vyloučilo epilepsii. Další položkou diferenciální diagnostiky jsou demyelinizační onemocnění, a proto byla provedena lumbální punkce. Vyšetření likvoru ukázalo přítomnost oligoklonálních pásů. Tyto výsledky vyhovovaly McDonaldovým kritériím a ataky byly kvalifikovány jako paroxysmální symptomy roztroušené sklerózy.

Terapie

Pacient byl léčen methylprednisolonem i. v. (1000 mg/den) po dobu 5 dní a karbamazepinem (200 mg/den). Počet atak se rychle snížil na < 10 za den. Byla zahájena léčba interferonem a po 3 týdnech příznaky zcela vymizely. Karbamazepin byl po 3 měsících vysazen a v následujícím roce byl pacient bez relapsu.

(pez)

Zdroj: Zhang Y., Fan S., Han F., Xu Y. Paroxysmal symptoms as the first manifestation of multiple sclerosis mimicking a transient ischemic attack: a report of two cases. Front Neurol 2017 Nov 3; 8: 585, doi: 10.3389/fneur.2017.00585.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální přípravky mohou snížit náklady na léčbu roztroušené sklerózy

Ekonomická analýza převedení pacientů s roztroušenou sklerózou na perorální léčbu dimethylfumarátem nebo teriflunomidem v madridské nemocnici ukázala finanční úsporu.

Bolesti hlavy jako raný projev roztroušené sklerózy

Prospektivní multicentrická studie provedená v Německu měla za cíl vyhodnotit charakteristiky bolesti hlavy u pacientů s čerstvě diagnostikovanou roztroušenou sklerózou (RS) a klinicky izolovaným syndromem (CIS). Přestože se bolesti hlavy nepovažují za typický symptom RS, bližší poznatky k této problematice by mohly usnadnit diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy.

Alemtuzumab zlepšuje kognitivní funkce u roztroušené sklerózy

Alemtuzumab byl v prezentované studii schopen zlepšit kognitivní funkce u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), a to nezávisle na změnách klinického stavu nebo obrazu získaného zobrazovacími metodami.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy