Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.9.2012

Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.

Australští vědci proto provedli prospektivní kohortovou studii, které se účastnilo 198 osob s klinicky definitivní RS, které byly sledované v letech 2002–2005. V době vstupu do studie byly od všech účastníků studie získány vzorky séra za účelem stanovení titru anti-HHV-6 a anti-EBV (nukleární antigen, EBNA a virový kapsidový antigen, VCA) IgG protilátek. Spojitost s relapsem byla hodnocena pomocí analýzy přežití a spojitost s progresí postižení byla hodnocena metodou lineární regrese.

U 145 osob s relaps-remitentní RS byly titry anti-HHV-6 IgG pozitivně spojeny s rizikem relapsu (p = 0,003), což nezměnilo ani zohlednění titrů anti-EBV IgG, z nichž ani jedny nebyly nezávisle spojeny s vznikem relapsu. Nebyla nalezena žádná spojitost mezi IgG titry antiherpetických protilátek a vstupním skóre postižení nebo změnami tohoto skóre. Nicméně titry anti-HHV-6 IgG byly 2,8krát vyšší u žen s progresivním průběhem nemoci, než tomu bylo u mužů.

Tyto nálezy naznačují, že kromě možného vlivu v etiologii RS může infekce HHV-6 nebo imunitní odpověď na antigeny HHV-6 ovlivňovat i riziko vzniku relapsu RS a potenciálně tak ovlivňovat i progresivní průběh nemoci. Pozorovaný efekt byl přímo spojen s titry anti-HHV-6 IgG protilátek, a může tak indikovat, že jak HHV-6 infekce, tak i faktory spojené se zhoršenou humorální imunitní odpovědí na HHV-6 infekci mohou ovlivňovat klinický průběh RS. Titr anti-HHV-6 IgG by tak mohl být užitečným prognostickým faktorem při hodnocení klinického průběhu u relaps-remitentní RS.

(mik)

Zdroj: Simpson S. et al. Anti-HHV-6 IgG titer significantly predicts subsequent relapse risk in multiple sclerosis. Mult Scler June 2012 18: 799–806; doi:10.1177/1352458511428081

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost natalizumabu na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy v reálné praxi

Francouzští autoři ověřovali účinky natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu relasp-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) prokázané ve studii AFFIRM v reálné klinické praxi. I při zařazení pacientů se závažnějším stupněm RRRS prokázali srovnatelnou účinnost dvouleté léčby natalizumabem z hlediska podílu pacientů bez aktivity choroby.

Zobrazení mozkových lézí u roztroušené sklerózy pomocí magnetické rezonance po zesílení gadoliniem a superparamagnetickým oxidem železa

Francouzští radiologové ukázali, že magnetická rezonance (MR) mozku po zesílení gadoliniem a nanočásticemi superparamagnetického oxidu železa (USPIO) může u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) odhalit větší počet aktivních lézí než standardní vyšetření gadoliniem.

Natalizumab a jeho vliv na kognitivní výkony a únavu u relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Příznivý vliv natalizumabu u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) je už známý. Snižuje množství relapsů a také aktivitu nemoci zobrazitelnou pomocí magnetické rezonance. Cílem nové prospektivní observační studie bylo zhodnotit u této formy RS také možný účinek až dvouleté léčby natalizumabem na kognitivní funkce a únavu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy