Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.9.2011

Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění. Klinické studie ukazují pozitivní korelaci mezi časným zahájením PE po vzniku relapsu a následným klinickým zlepšením zejména u pacientů, kteří neodpověděli na kortikoidní terapii.

V práci je popsán případ 47leté ženy s 9 let trvající relaps-remitující formou RS. U pacientky se vyskytovaly relapsy s kombinovaným senzorickým a motorickým postižením, minimálně reagující na pulzní terapii kortikoidy (1 g methylprednisolonu/5 dní). Léčba interferonem beta 1a a interferonem beta 1b četnost relapsů (3 ataky za rok) neovlivnila. Následná terapie natalizumabem měla přechodný účinek, kdy po 12 měsících došlo opět k senzomotorickému relapsu (Expanded Disability Status Scale – EDSS 4,5) následovanému v měsíčním odstupu projevy transverzní myelitidy (Th10). Pro rezistenci k vysokodávkovanému methylprednisolonu byla 27 dní po relapsu zahájena PE a po prvních třech terapiích došlo ke zřetelnému zlepšení. Třiatřicátý den po relapsu však došlo k objevení se nových neurologických abnormit s EDSS 5,5 (pravostranná paréza lícního nervu, cerebrální ataxie se sníženou schopností chůze, dysestezie). Magnetická rezonance CNS a míchy ukázala 8 aktivních ložisek. Neurologická symptomatologie ustoupila po ultravysokých dávkách methylprednisolonu a po znovuzavedení léčby natalizumabem je pacientka nyní opět schopna pracovat.

Autoři práce upozorňují na možnost vzniku nového relapsu RS během probíhající plazmaferézy a doporučují při znovuobnovení léčbu glukokortikoidy, i když byla v minulosti pacientka na tuto léčbu rezistentní. Účinek léčby vysvětlují přítomností několika různých subtypů demyelinizace u jediného pacienta.

(moa)

Zdroj: Matzke B, et al. Severe relapse of multiple sclerosis during plasma exchange treatment. Mult Scler 2011(Jun);17(6):759–762. doi: 10.1177/1352458511401461

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy: nová doporučení pro výběr pacientů a jejich monitoring

Natalizumab je antagonista α4-integrinu, který byl zařazen do léčby pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) na základě řady klinických studií (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE). Natalizumab je vhodný k léčbě pacientů s RS, kteří dostatečně nereagují na chorobu modifikující léky první linie v současnosti dostupné či mají vysokou aktivitu nemoci.

Vitamin D a hladiny protilátek proti běžným virům u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi rizikové faktory pro vznik roztroušené sklerózy (RS) patří nedostatek vitaminu D, infekce virem Epstein-Barrové (EBV), nikotinismus a přítomnost HLA-DRB1*1501/1503. Otázkou zůstává podíl a vzájemná interakce jednotlivých zmíněných faktorů v etiopatogenezi RS.

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem pomocí sérologie JC viru

Při léčbě pacientů s relapsujícími formami roztroušené sklerózy (RS) pomocí protilátky natalizumab se někdy setkáváme se závažným nežádoucím účinkem této látky – progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML) asociovanou s JC virem (JCV). Již dříve byly identifikovány dva faktory, které mohou riziko rozvoje PML zvyšovat, a to trvání léčby déle než 24 měsíců a předchozí imunosupresivní terapie. K těmto dvěma faktorům nedávno přibyl třetí – pozitivní sérologický test na protilátky proti JCV.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy