Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid zpomaluje ztrátu mozkové tkáně u pacientů s relabující RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.11.2017

Teriflunomid zpomaluje ztrátu mozkové tkáně u pacientů s relabující RS

Cílem práce mezinárodního týmu autorů bylo zhodnotit efekt teriflunomidu na ztrátu objemu mozkové tkáně za pomocí techniky SIENA u pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RS) zapojených do fáze III studie TEMSO.

Úvod

Zrychlená ztráta mozkové tkáně (BVL – brain volume loss) začíná v časných stadiích RS a je spojena s akumulujícím se fyzickým a kognitivním postižením. V poslední době se díky metaanalýzám klinických studií s chorobu modifikujícími léčivy ukazuje, že BVL silně koreluje s účinností léčby ve smyslu ovlivnění progrese disability.

Cíl analýzy

Teriflunomid, perorální imunomodulans, který byl hodnoceným léčivým přípravkem v klinické studii fáze III TEMSO, vykazuje konzistentní, statisticky signifikantní redukci rizika progrese disability u nemocných s relabující RS. Proto se tým autorů z Německa, Švýcarska, Velké Británie a Spojených států amerických rozhodl znovu zhodnotit MRI snímky nemocných, kteří se zúčastnili klinické studie TEMSO, a to tentokrát s využitím techniky SIENA (Structural Image Evaluation using Normalisation of Atrophy) ke zhodnocení BVL. SIENA je technika obrazové analýzy, jež vykazuje nízkou chybovost v detekování změn v objemu mozkové tkáně v průběhu času.

Do analýzy byla zahrnuta data z 969 vyšetření MRI: 808 pacientů mělo vyšetřen výchozí stav a provedenu MRI v roce 1 a 709 pacientů mělo vyšetřen výchozí stav a provedenu MRI v roce 2. Za pomoci techniky SIENA byly analyzovány TEMSO skeny u pacientů všech 3 ramen studie – tj. placebo, teriflunomid 7 mg nebo 14 mg 1× denně. Srovnání léčebných ramen bylo provedeno analýzou kovariance.

Výsledky

Medián procentuální BVL od výchozího stavu do roku 1 a 2 v placebovém rameni činil 0,61 %, respektive 1,29 %. V rameni užívajícím 14 mg teriflunomidu činila BVL 0,39 % do roku 1 a 0,90 % do roku 2. BVL byla nižší u teriflunomidu oproti placebu v roce 1 (36,9% relativní redukce, p = 0,0001) i v roce 2 (30,6% relativní redukce, p = 0,0001). Užívání 7 mg teriflunomidu bylo ve 2leté studii rovněž spojeno se signifikantní redukcí BVL oproti placebu. Významný efekt 14 mg teriflunomidu z hlediska BVL byl pozorován u všech pacientů, ať už během studie vykazovali zhoršení disability, nebo nikoli.

Závěr

Zjištěné snížení BVL, jehož bylo dosaženo během 2 let užívání teriflunomidu, je v souladu s informacemi o efektu léčiva na možnost oddálit zhoršení disability. Naznačuje také jeho možný neuroprotektivní potenciál. 

(mir)

Zdroj: Radue E. W., Sprenger T., Gaetano L. et al. Teriflunomide slows BVL in relapsing MS: a reanalysis of the TEMSO MRI data set using SIENA. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2017 Aug 9; 4 (5): e390, doi: 10.1212/NXI.0000000000000390.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gliom úspěšně vyřešen kortikoidy! Kazuistika

V Indii je zřejmě možné všechno, a to i na „špičkových“ pracovištích. Splést si tumor s demyelinizačním procesem? Jak ukazuje následující kazuistika, jednoduše.

Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

Alemtuzumab prokázal v několika klinických studiích vysokou účinnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Dle současných poznatků, jak je shrnuje i následující přehledový článek italských autorů, představuje důležitý nástroj v rukou neurologů pro efektivní léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Adherence a perzistence mají v léčbě roztroušené sklerózy nezastupitelnou roli

Adherence má při léčbě roztroušené sklerózy (RS) odlišný charakter v porovnání s jinými onemocněními. Důvodem je princip terapie, která nepřináší okamžité výsledky, a průběh nemoci, který může být značně nepředvídatelný. Pacienti proto mohou mít nerealistická očekávání. Zásadním faktorem v podpoře adherence ze strany lékaře je tedy dostatek informací jak o terapii, tak o samotné chorobě.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy