Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid pro léčbu roztroušené sklerózy v reálné klinické praxi

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2017

Teriflunomid pro léčbu roztroušené sklerózy v reálné klinické praxi

Teriflunomid, selektivní a reverzibilní inhibitor syntézy pyrimidinů de novo, je indikovaný k léčbě pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Nedávno publikovaná observační studie se zabývala účinností a bezpečností teriflunomidu v reálné klinické praxi.

Analyzovaná kohorta pacientů

V observační kohortové studii byla analyzována data celkem 102 pacientů, kteří byli v období od dubna 2014 do července 2016 léčeni v centru pro léčbu RS při univerzitní nemocnici v dánském Odense a sledováni po dobu 6 týdnů až 28 měsíců. Pacienti (z nichž 43 % tvořili muži) užívali teriflunomid v dávce 14 mg 1× denně. 52 % pacientů před zahájením terapie užívalo nejméně jedno chorobu modifikující léčivo, z toho 76 % pacientů přešlo na teriflunomid z léčby interferonem beta. Průměrná délka trvání onemocnění před zahájením léčby teriflunomidem činila 6,1 ± 4,7 roku.

Účinnost a bezpečnost léčby

U 9 pacientů došlo během léčby celkem k 10 relapsům, pouze 3 se však vyskytly během 6 měsíců po zahájení léčby. Postižení nemocí, hodnocené pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale), se během léčby zlepšilo u 11 % pacientů a zůstalo stejné u 67,5 % pacientů. 19,5 % pacientů se zhoršilo o 0,5–1,5 bodu a u 2 % došlo ke zhoršení o 2 a více bodů.

17 pacientů ukončilo během sledování léčbu, z toho 9 kvůli nežádoucím příhodám, 5 kvůli relapsu a 3 z jiných příčin. Mezi nejčastější nežádoucí příhody patřily gastrointestinální potíže, parestezie a/nebo neuropatická bolest, řídnutí vlasů, menoragie, vyrážka a bolest kloubů či svalů.

Dále byla provedena analýza celkem 1521 vzorků krve léčených pacientů. Hematologické abnormality (nejčastěji monocytóza) byly pozorovány u < 4 % vzorků, ale v průběhu léčby byla nalezena nejméně jedna abnormální hodnota až u 21 % pacientů. V 95,3 % vzorků byly detekovány normální hladiny alaninaminotransferázy (ALT). U 91 % vzorků s abnormální hladinou ALT pak nebyl překonán 1,5násobek horního limitu normálního rozmezí koncentrací ALT. Přibližně jedna třetina pacientů (30 %) měla abnormální hladinu ALT nejméně 1× během léčby.

Závěr

Bezpečnost a účinnost teriflunomidu v reálné klinické praxi odpovídá výsledkům získaným v klíčových klinických studiích. Léčba teriflunomidem se jeví jako bezpečná a dobře snášená.

(este)

Zdroj: Elkjaer M. L., Molnar T., Illes Z. Teriflunomide for multiple sclerosis in real-world setting. Acta Neurol Scand 2017 Mar 20, doi: 10.1111/ane.12755 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv alemtuzumabu na výsledky těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou

Následující článek přináší aktualizované výsledky týkající se bezpečnosti podávání alemtuzumabu v těhotenství u pacientek s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) léčených a sledovaných v rámci výzkumného klinického programu S24.008.

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza mají mezi sebou spojku, která je zatím stále přerušená otazníkem. Nebo už je čas otazník vymazat?

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy