Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.4.2013

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací. Může tedy sloužit jako finančně nenáročný nástroj pro epidemiologické průzkumy, ale i pro stanovení relativního postižení u daného pacienta.

Ve spolupráci Centra pro roztroušenou sklerózu Newyorské univerzity a Oddělení pro epidemiologii a biostatistiku Alabamské univerzity vznikla tabulka nazvaná Disability Expectancy Table (tabulka očekávaného funkčního omezení). Ukazuje kumulativní četnost jednotlivých skóre funkčního postižení podle 9bodové škály PDDS (Patient-Determined Disease Steps) v každém roce trvání roztroušené sklerózy od 0 do 45 roků. Jedná se o validovanou škálu, jejíž skóre je zjištěno z dotazníku, který vyplňuje pacient. Velmi dobře koreluje se známou škálou EDSS (Expanded Disability Status Scale). Rovněž byla vytvořena tabulka průměrného skóre PDDS pro každý rok trvání RS nazvaná P-MSSS (Patient-derived Multiple Sclerosis Severity Scores). Údaje pocházejí z registru NARCOMS (Severoamerické výzkumné komise pro roztroušenou sklerózu) od 27 918 pacientů s RS, z nichž 72,7 % tvořily ženy a 90,1 % patřilo mezi bělošskou populaci.

Z tabulky lze mimo jiné vyčíst, že průměrný věk při vzniku prvních příznaků RS byl 30,1 roku. V prvním roce choroby potřebovalo pomůcku pro chůzi 15 % pacientů, zatímco po 45 letech trvání choroby již 76 % pacientů. Podíl pacientů, kteří uváděli, že RS jen minimálně nebo vůbec neovlivňuje jejich každodenní aktivity (PDDS ≤ 1), klesl z 63 % v prvním roce choroby na 8 % po 45 letech jejího trvání.

Tyto tabulky by se mohly stát finančně nenáročným nástrojem pro epidemiologický výzkum i relativní hodnocení jednotlivých pacientů.

(zza)

Zdroj: Kister I., Chamot E., Salter A. R., et al. Disability in multiple sclerosis: A reference for patients and clinicians. Neurology. 2013 Feb 20. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snížení hladin IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Integrin alfa4 beta1 (very late antigen-4, VLA-4) je adhezní molekula, exprimovaná na všech leukocytech s výjimkou neutrofilů. VLA-4 reaguje s další adhezní molekulou VCAM-1 a umožňuje leukocytům prostupovat hematoencefalickou bariéru. Injekční aplikace protilátek proti VLA-4 inhibuje rozvoj experimentální autoimunitní encefalomyelitis.

Natalizumab ovlivňuje u pacientů s roztroušenou sklerózou tvorbu imunoglobulinů

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, tedy rekombinantní humanizovanou monoklonální protilátkou proti alfa4-integrinu, je zavedeným léčebným postupem. Podávání natalizumabu je spojeno se zvýšením lymfoidních progenitorových buněk a B-buněk v periferní krvi.

Fetuin A v cerebrospinálním moku jako biomarker aktivní roztroušené sklerózy

Hladina fetuinu A v cerebrospinálním moku (CSM) může sloužit jako biomarker aktivity roztroušené sklerózy (RS) a léčebné odpovědi na natalizumab. Fetuin A se zřejmě podílí na patofyziologii RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy