Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Studie COMS – náklady spojené s roztroušenou sklerózou v České republice

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.6.2012

Studie COMS – náklady spojené s roztroušenou sklerózou v České republice

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) má výrazný sociální dopad a značné ekonomické následky. Výdaje spojené s RS jsou vysoké vzhledem k chronickému průběhu choroby, progresivnímu průběhu invalidizace a časnému nástupu v ekonomicky produktivním věku pacientů. Zavedení nové účinné léčby RS v posledních 15 letech, zejména chorobu modifikujících léků, přineslo další výdaje ve srovnání se staršími symptomatickými léky. Na druhé straně modernější léky snižují počet relapsů a zpomalují proces invalidizace pacientů, což může být spojeno se snížením finančních nákladů. V posledních letech bylo provedeno několik evropských studií zabývajících se vyčíslením nákladů na léčbu RS. V České republice nebyla podobná kalkulace dosud provedena.

Cílem studie českých autorů bylo zmapovat náklady spojené s RS v České republice z celkového pohledu, a to včetně sociálního, v závislosti na tíži choroby.

Ve studii byla zpracována demografická a anamnestická data 909 pacientů, která byla získaná ze 7 center pro RS v České republice. Zároveň byla hodnocena spotřeba zdrojů a ztráta produktivity. Roční náklady byly zkoumány ze sociální perspektivy, použity byly výdaje z roku 2007. Pro zhodnocení vztahu mezi neurologickým postižením a finančními náklady byli pacienti rozděleni do 3 skupin dle skóre EDSS (mírná forma RS 63 %, střední forma RS 27 %, těžká forma RS 10 %).

Průměrné celkové roční náklady na jednoho pacienta byly vyčísleny částkou 12 272 eur. Z této částky tvořily 51 % přímé medicínské výdaje, 4 % přímé nemedicinské výdaje a 45 % nepřímé výdaje. Průměrné roční náklady na pacienta s mírnou formou RS činily 9 905 eur, se střední formou RS 14 064 eur a s těžkou formou RS 22 880 eur.

Celkové roční náklady spojené s roztroušenou sklerózou jsou v České republice odhadovány na 208 600 000 eur. V souladu s ostatními studiemi byl pozorován nárůst nákladů v závislosti na závažnosti onemocnění RS. 

(moa)

Zdroj: Blahová-Dušánková J. et al. Cost of multiple sclerosis in the Czech Republic : The COMC study. Multiple Sclerosis Journal 2011 Sep 30 (publikováno on-line)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence nežádoucích lokálních reakcí při podávání různých roztroušenou sklerózu modifikujících přípravků

Inteferon beta (IFNb) a glatirameracetát (GA) patří mezi léky první volby u roztroušené sklerózy (RS) a jejich účinnost je obecně považována za srovnatelnou. IFNb-1b, IFNb-1a GA jsou aplikovány buď intramuskulárně (IM), či subkutánně (SC), frekvence injekcí se pohybuje od každodenního až po týdenní podávání a závisí na typu přípravku.

Vliv natalizumabu na trvalé zlepšení fyzického postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab (NA) je reverzibilní antagonista α4-integrinu, který redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). V základní fázi 3 studie AFFIRM bylo prokázáno, že natalizumab v porovnání s placebem signifikantně snížil riziko progrese trvalého poškození o 42–54 % a snížil roční výskyt relapsů o 68 % v průběhu 2 let

Stratifikace rizik pro rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem

Natalizumab (Tysabri®) je humanizovaná rekombinantní protilátka působící jako selektivní inhibitor adhezní molekuly a je namířená proti podjednotce α4-integrinu. V USA patří od roku 2004 mezi účinné léky relabující formy roztroušené sklerózy (RS). Vzhledem k nálezu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 2 pacientů léčených kombinací natalizumabu (NA) a intramuskulárního IFN beta-1a byl natalizumab přechodně stažen z trhu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy