Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Stresová močová inkontinence u žen s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2012

Stresová močová inkontinence u žen s roztroušenou sklerózou

Stresová močová inkontinence (SMI) je definovaná jako vůlí neovlivnitelný únik moči při námaze, kašli či kýchání. Má jednoznačně negativní vliv na kvalitu života (QoL) mnoha žen. Odhadovaná prevalence SMI mezi dospělými ženami v obecné populaci je mezi 16−25 %. Dle jedné studie až 65 % žen s RS udává nejméně jeden symptom vázající se ke kontrole úniku moči (urinární symptom).

Práce pocházející ze Spojených států byla zaměřena na stanovení prevalence stresové močové inkontinence u žen s RS a dále na to, jak významně ženy ovlivňuje. Jednalo se o prospektivní studii. Ženy s RS léčené v určených neurologických centrech vyplňovaly dotazník hodnotící močovou inkontinenci. A to jednak zda příznaky svědčily spíše pro urgentní inkontinenci (UMI), či pro SMI. Dále byla hodnocena závažnost inkontinence – mírná, středně významná, či významná.

55,9 % žen (80/143) mělo známky SMI, 70,6 % (101/143) známky UMI. Průměrný věk byl 45,8 roku (rozmezí 20−72 let). Ženy se SMI byly signifikantně starší (průměrně 47,2 roku oproti 41,9; p = 0,023) a byl u nich zaznamenán trend k vyšším hodnotám BMI (body mass index – průměrně 29,3 oproti 26,5, p = 0,057). Vliv močové inkontinence na fyzické aktivity byl významnější u žen právě se SMI. Téměř třetina žen udala, že SMI má nejméně středně významný či významný vliv na jejich fyzickou aktivitu. 18,9 % žen udalo, že ještě před diagnostikováním RS měly známky dysfunkce dolních močových cest.

Ačkoliv studie vycházela z faktu, že obtíže kompatibilní s diagnózou stresové močové inkontinence se u žen s RS vyskytují spíše méně často, ukázala, že SMI není mezi ženami s RS vzácná. Prevalence SMI byla 55,9 %. Většina pacientek s jakoukoliv formou močové inkontinence nebyla v péči urologa, což ukazuje na fakt, že tato problematika je u žen s RS opomíjena. Skrínink příznaků močové inkontinence by měl být součástí péče o pacientky s RS.

(eza)

Zdroj: Murphy A. M. et al. Prevalence of stress urinary incontinence in women with multiple sclerosis. Int Neurourol J2012 Jun; 16 (2): 86−90; doi: 10.5213/inj.2012.16.2.86

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.

Účinnost natalizumabu na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy v reálné praxi

Francouzští autoři ověřovali účinky natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu relasp-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) prokázané ve studii AFFIRM v reálné klinické praxi. I při zařazení pacientů se závažnějším stupněm RRRS prokázali srovnatelnou účinnost dvouleté léčby natalizumabem z hlediska podílu pacientů bez aktivity choroby.

Zobrazení mozkových lézí u roztroušené sklerózy pomocí magnetické rezonance po zesílení gadoliniem a superparamagnetickým oxidem železa

Francouzští radiologové ukázali, že magnetická rezonance (MR) mozku po zesílení gadoliniem a nanočásticemi superparamagnetického oxidu železa (USPIO) může u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) odhalit větší počet aktivních lézí než standardní vyšetření gadoliniem.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy