Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem pomocí sérologie JC viru

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2011

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem pomocí sérologie JC viru

Při léčbě pacientů s relapsujícími formami roztroušené sklerózy (RS) pomocí protilátky natalizumab se někdy setkáváme se závažným nežádoucím účinkem této látky – progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML) asociovanou s JC virem (JCV). Již dříve byly identifikovány dva faktory, které mohou riziko rozvoje PML zvyšovat, a to trvání léčby déle než 24 měsíců a předchozí imunosupresivní terapie. K těmto dvěma faktorům nedávno přibyl třetí – pozitivní sérologický test na protilátky proti JCV.

Stanovování titru antiJCV protilátek (sérologie JCV) je nově od června 2011 k dispozici v Německu a je tak možno využívat jako pomocný prostředek ke stratifikaci rizika rozvoje PML u pacientů s RS léčených natalizumabem. Rovněž Evropský schvalovací úřad (EMEA) zahrnul pozitivní sérologii antiJCV protilátek do nově připravovaného textu jako dodatečný rizikový faktor pro rozvoj PML při léčbě natalizumabem. Jestliže se má ale sérologie JC viru stát součástí klinického algoritmu k určení rizika PML při léčbě natalizumabem, je nutné vzít v úvahu její možnosti a omezení. Současně by bylo vhodné na bázi dostupných vědomostí poskytnout konkrétní doporučení pro klinické použití. Dosud provedená vyšetření pacientů s RS ukazují, že zhruba polovina jich je antiJCV pozitivních a polovina antiJCV negativních. Z toho vyplývá, že diagnostická JCV sérologie by měla být používána pouze tehdy, pokud z výsledku testování může mít pacient terapeutický užitek.

(pes)

Zdroj: Warnke C., Adams O., Hartung H. P., Gold R., Hemmer B., Hohlfeld R., Stangel M., Zipp F., Wiendl H., Kieseier B. C. Risk stratification of progressive multifocal leukoencephalopathy under natalizumab: Recommendations for JC virus serology. Nervenarzt. 2011 Jun 10. Article in German. DOI: 10.1007/s00115-011-3319-2. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšené riziko relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou po očkování proti žluté zimnici

V medicínském periodiku Archives of Neurology byla nedávno publikována zajímavá práce jihoamerických autorů. Jednalo se o případovou studii, která se zabývala vlivem vakcinace proti žluté zimnici na riziko vzniku následného relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Multicentrické měření atrofie cervikální míchy u pacientů s RS

V multicentrické studii italských vědců byla pomocí nové semiautomatické metody segmentace krční míchy v rozsahu C2–C5 hodnocena korelace mezi atrofií míchy a klinickým postižením ve velké skupině pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

JC virus v mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

JC virus (JCV) patří mezi ubikvitérní lidské viry a celosvětově infikuje zhruba 80 % lidské populace. Primární infekce JCV je zpravidla asymptomatická a virus perzistuje celoživotně v ledvinách, mozku, B-lymfocytech, plicích či slezině. K reaktivaci viru dochází v období imunosupresivní terapie nebo během léčby, vedoucí k progresivní multifokální leukoencephalopathii. Existuje hypotéza, že replikace viru v CNS se vyskytuje u pacientů s demyelinizačním onemocněním, např. u roztroušené sklerózy (RS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy