Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Stratifikace rizik pro rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.6.2012

Stratifikace rizik pro rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem

Natalizumab (Tysabri®) je humanizovaná rekombinantní protilátka působící jako selektivní inhibitor adhezní molekuly a je namířená proti podjednotce α4-integrinu. V USA patří od roku 2004 mezi účinné léky relabující formy roztroušené sklerózy (RS). Vzhledem k nálezu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 2 pacientů léčených kombinací natalizumabu (NA) a intramuskulárního IFN beta-1a byl natalizumab přechodně stažen z trhu.

PML představuje vzácnou oportunní infekci mozku, spojenou s imunodeficitním stavem jedince (např. u pacientů s HIV, malignitami, po orgánových transplantacích, s revmatickými nemocemi). U pacientů s neléčenou RS nebyla popsána, ale výskyt PML je spojován s biologickou léčbou, která moduluje imunitní systém.

Do prosince 2011 bylo celosvětově diagnostikováno celkem 193 případů PML, obecná incidence PML zůstává 2,02 případu/1 000 pacientů. PML asociovaná s léčbou NA má vyšší procento přežití než PML spojená s jinou léčbou (do 21. 12. 2011 celkem hlášeno 39 úmrtí), 13 % přeživších má mírné, 17 % střední a 40 % závažné postižení. Pozitivními prediktivními faktory jsou nižší věk při nástupu PML, menší skóre EDSS před diagnózou PML a kratší čas mezi symptomy PML a stanovením diagnózy.

Mezi rizikové faktory PML patří: délka expozice nazalizumabu, předchozí imunosupresivní terapie a přítomnost antiJCV protilátek (protilátky proti JC viru). Nejvyšší riziko PML nastává po 2 letech podávání NA (cca 25–36 NA infuzí). Pacienti léčení před NA imunosupresivní léčbou (mitox­antron, azathioprin, metotrexát, cyklofosfamid, mykofenolát) měli riziko PML 3–4× vyšší než pacienti bez této léčby. Je nutné, aby před zahájením terapie NA došlo ke kompletní normalizaci imunitního systému pacienta (hodnocení pomocí intracelulární CD4 ± ATP koncentrace; iATP). Přítomná JCV infekce je dalším rizikovým faktorem pro rozvoj PML. Před zahájením léčby NA je nezbytné provedení dvoukrokového testu ELISA k prokázání protilátek proti JCV. Všeobecná pozitivita pro antiJCV protilátky byla mezi pacienty s NA udávána okolo 54 %, zvyšuje se s věkem a u mužského pohlaví.

Při kvantifikaci PML rizika byly užity všechny 3 zmíněné rizikové faktory. Bylo zjištěno, že nejnižší riziko rozvoje PML mají pacienti JCV negativní (0,11/1 000 pacientů; 95% CI: 0, 0,59) na rozdíl od pacientů, u kterých jsou pozitivní všechny 3 rizikové faktory (7,8/1 000 pacientů; 95% CI: 5,2, 11,3). AntiJCV pozitivní pacienti bez předchozího podávání imunosupresivní léčby měli riziko vzniku PML dvakrát vyšší než obecná populace pacientů s RS léčená NA. Je nutné zdůraznit, že JCV pozitivita u pacienta s RS není kontraindikací k léčbě NA.

Závěrem bylo konstatováno, že i když PML zůstává nepříliš častou komplikací léčby NA, je důležité používat hodnocení zmíněných rizikových faktorů k individualizaci léčby NA pro pacienty s RS. Součástí sdělení je i vyšetřovací algoritmus zahrnující podrobný postup při stratifikaci rizik pro vývoj PML.

(moa)

Zdroj: Sørensen P. S. et al. Risk stratification for progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with natalizumab. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (2): 143–152; doi: 10.1177/1352458511435105

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Únava a její spojitost s kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS

Dosud bylo publikováno pouze několik málo údajů zabývajících se únavou a jejími klinickými a psychosociálními koreláty u dětí a dospívajících s roztroušenou sklerózou (RS). Italští vědci se proto rozhodli posoudit vztah mezi únavou, kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS.

Přítomnost kortikálních lézí a intratekální syntézy imunoglobulinů predikuje aktivitu nemoci u klinicky izolovaného syndromu a časné formy relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Intratekální produkce imunoglobulinů (Ig) je hlavním biologickým rysem roztroušené sklerózy (RS). Recentní imunopatologické studie přitom poukazují na fakt, že při rozvoji nezvratného poškození mozku hraje primární roli právě humorální imunitní odpověď.

Funkční zobrazení magnetickou rezonancí a kognitivní funkce u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

V únorovém vydání prestižního periodika Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, která měla za cíl zjistit, jestli abnormality zachycené při funkčním zobrazení magnetickou rezonancí (fMRI) souvisí s kognitivními funkcemi pacientů, u kterých došlo k manifestaci klinicky izolovaného syndromu (CIS) připomínajícího roztroušenou sklerózu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy