Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Staphyloccocus aureus produkující enterotoxin A – možný marker predikce relapsů roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.8.2011

Staphyloccocus aureus produkující enterotoxin A – možný marker predikce relapsů roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je řazena mezi autoimunitní choroby, na jejichž etiologii se spolupodílí řada genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Dle teorie molekulární mimikry může homologie bakteriálních či virových epitopů s autoantigeny aktivovat patogenní T-buňky s následným poškozením myelinu. Dalším možným mechanismem autoimunitního poškození je aktivace T-lymfocytů prostřednictvím bakteriálních či virových superantigenů, které mohou aktivovat velkou skupinu CD4 buněk.

V etiologii RS je zvažována role mikrobiální kolonizace Staphyloccocus aureus, jehož toxiny mohou působit jako superantigeny. Efekt toxinů stafylokoků, jako jsou enterotoxin A (sea), enterotoxin B (seb), toxin toxického šoku (tsst-1), působící jako superantigeny, byl prokázán při indukci experimentální autoimunitní encefalomyelitidy na zvířecím modelu. Studie kanadských autorů se proto zaměřila na sledování pacientů s RS a vlivu kolonizace Stafyloccocus aureus a jeho superantigenů na klinický průběh onemocnění.

Vyšetřované skupiny tvořilo 80 pacientů s RS, kteří v uplynulých 6 měsících neprodělali žádný relaps základní choroby (RS stabilní skupina) a 44 pacientů, u kterých došlo k relapsu do 30 dnů od zařazení do studie (RS skupina s exacerbací). Kontrolní skupina byla sestavena z 80 jedinců bez RS. U všech účastníků studie bylo provedeno kultivační vyšetření z nosu a izolace Stafyloccocus aureus. Ke genetickému stanovení stafylokokových superantigenů (sea, seb, tsst-1) byly použity techniky PCR.

Celkově bylo nalezeno 27,0 % pacientů kolonizovaných Stafyloccocus aureus bez signifikantních rozdílů mezi sledovanými skupinami. U jedinců kolonizovaných Stafyloccocus aureus byla prevalence superantigenu sea signifikantně vyšší v RS skupině s exacerbací ve srovnání s kontrolní skupinou (p < 0,05; OR 7,9; 95% CI 1,2–49,5).

Autoři se domnívají, že možnost rychlé detekce Stafyloccocus aureus produkujícího sea by mohla sloužit jako užitečný marker možné exacerbace roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroj: Mulvey M. R., Doupe M., Prout M. et al. Staphylococcus aureus harbouring Enterotoxin A as a possible risk factor for multiple sclerosis exacerbations. Mult Scler. 2011 Apr; 17 (4): 397–403.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozhovor s Prof. Evou Havrdovou

Rozhovor s prof. Evou Havrdovou o zahraničních hostech na sympóziu Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Vliv imunomodulační léčby na prozánětlivé a neurotrofické faktory u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zánětlivé procesy v CNS u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou vyvolány aktivovanými lymfocyty, které lokální imunitní odpovědí poškozují myelin a axony. Na úrovni cytokinů tyto pochody amplifikuje řada látek, především tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), jehož aktivita je prokázána v aktivních lézích CNS, v astrocytech, aktivovaných buňkách mikroglie a makrofázích.

Metabolické změny zrakové kůry jsou u nemocných s roztroušenou sklerózou spojeny se ztenčením vláknité vrstvy zrakového nervu

Součástí roztroušené sklerózy není jen demyelinizace, ale také neuronální a axonální degenerace. Cílem studie německých autorů bylo hodnocení poškození vláknité vrstvy optického nervu jakožto součásti přední zrakové dráhy a zároveň spojitost tohoto poškození se snížením neuronální a axonální integrity ve zrakové kůře jakožto součásti zadní zrakové dráhy.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy