Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Srovnání účinnosti natalizumabu a interferonu beta-1a v léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.3.2012

Srovnání účinnosti natalizumabu a interferonu beta-1a v léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Natalizumab je první monoklonální protilátka schválená k léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy (RR-RS). Nicméně jeho použití je v současné době vedeno jako léčba druhé linie po selhání jiných imunomodulačních léků či pro RS s rychlou progresí.

Italští autoři v nedávno publikovaném článku provedli srovnávací retrospektivní studii s cílem porovnat účinnosti natalizumabu a klasického imunomodulačního léku, kterým byl v tomto případě interferon beta-1a (INFβ1a) podávaný subkutánně (Rebif 44 µg). Srovnali dvě skupiny pacientů s počtem 42 jedinců (ženy v počtu 35) s RR-RS, kteří byli léčeni natalizumabem nebo IFNβ1a v období nejméně 12 posledních měsíců. Porovnávány byly anualizovaný počet relapsů (ARR), změny v EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale) a počet kontrast akumulujících lézí na MRI vyšetření (CEL).

V obou skupinách pacientů byl anualizovaný počet relapsů po 12 měsících léčby signifikantně nižší než ve 12 měsících před léčbou – ve skupině s natalizumabem 0,24 oproti 1,5 a ve skupině s INFβ1a 0,55 oproti 1,1. Účinek natalizumabu byl hodnocen jako signifikantně větší (p = 0,0125). Při hodnocení EDSS byla redukce skóre signifikantně výraznější rovněž ve skupině s natalizumabem (p = 0,0018). Při hodnocení MRI vyšetření došlo v obou skupinách k poklesu frekvence a počtu sledovaných lézí. Při delším sledování pacientů pak ve druhém roce léčby byly změny ARR a EDSS obdobné změnám sledovaným v roce prvním, nicméně počet kontrastních lézí na MRI významněji klesl ve skupině pacientů léčených natalizumabem (p = 0,008).

Autoři konstatují, že tato retrospektivní srovnávací studie svědčí o tom, že ačkoliv u pacientů s RR-RS oba podávané léky dobře fungovaly, přesto se natalizumab jevil více účinný podle sledovaných klinických a radiologických parametrů aktivity nemoci. Nicméně jenom prospektivní randomizované srovnávací studie mohou tuto hypotézu podpořit a současně v budoucnosti pomoci v klinické praxi ve volbě nejvhodnější terapie.

(eza)

Zdroj: Lanzillo R, et al. Natalizumab vs interferon beta 1a in relapsing-remitting multiple sclerosis: a head-to-head retrospective study. Acta Neurol Scand. E-publikováno: 23. listopadu 2011. DOI: 10.1111/j.1600-0404.2011.01622.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab je účinný v redukci relapsů roztroušené sklerózy u osob s různým EDSS skóre při zahájení léčby

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění ne vzácně hendikepující osoby, které postihuje. Natalizumab je moderním lékem, který je v současné době schválen k podání pacientům, u nichž selhala terapie jinými, tradičními léky. Podle španělských autorů předkládané studie je známo poměrně málo o tom, jaký vliv má stupeň postižení v době zahájení terapie natalizumabem na jeho účinnost.

Neutralizující protilátky proti interferonu beta a další imunomodulační terapie roztroušené sklerózy

V současné době existuje na trhu více než 150 biologických léků, vyrobených pomocí rekombinačních technik. Tyto přípravky jsou vyrobeny na bázi proteinů, schopné indukovat tvorbu neutralizujících protilátek (NAb).

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou: doporučení pro praxi

Monoklonální protilátky představují nový, progresivní způsob léčby roztroušené sklerózy (RS). V současnosti je natalizumab (Tysabri) v České republice registrován jako lék 2. volby u vysoce aktivní RS při selhání léků první linie, v indikovaných případech může být podán již jako lék 1. volby u rychle progredující relaps-remitentní RS s ≥ 2 relapsy v průběhu posledních 12 měsíců.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy