Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Specifika patologie kortexu při familiárním výskytu RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.2.2013

Specifika patologie kortexu při familiárním výskytu RS

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní onemocnění postihující centrální nervový systém. U bílé hmoty mozkové se projevuje plošnou zánětlivou demyelinizací. Pochopení patologie šedé kůry mozkové však stále pokulhává. Vzhledem k tomu, že kortex ovlivňuje fyzickou i kognitivní stránku choroby, je důkladné prozkoumání nezbytné. Tým italských vědců provedl multicentrickou případovou studii, v níž se zaměřil na stanovení rozsahu odlišností šedé kůry mozkové u familiárního a sporadického výskytu RS.

Do výzkumu byly zařazeny 4 sestry, všechny trpící relaps-remitentní formou RS. Jejich klinické parametry a parametry kortexu dané vyšetřením magnetickou rezonancí (MRI) se porovnávaly s dalšími 2 skupinami žen. První kontrolní skupinu tvořilo 25 věkově srovnatelných zdravých adeptek. Druhou skupinu tvořilo 25 pacientek postižených sporadickým výskytem RS (korelace věku, délky onemocnění, skóre EDSS a rozsahu poškození bílé kůry mozkové).

I přes krátké trvání RS (méně než 5 let) bylo u všech sester prokázáno signifikantní ztenčení kortexu ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou (p = 0,003) i skupinou se sporadickou RS (p = 0,041). Další parametry MRI, jako je počet (Cortical Lesion Number, p < 0,001) a plocha kortikálních lézí (Cortical Lesion Volume, p < 0,001), vykazovaly vyšší hodnoty u sesterské skupiny nežli u skupiny se sporadickou RS.

Závěrem studie je fakt, že ačkoliv byl výzkum zacílen pouze na jedinou rodinu, výsledky dávají tušit mnohé o přímé souvislosti mezi rodinnými faktory a specifickým postižením kortexu při RS. Nezbytné je ovšem ověření domněnek u většího počtu rodin s četným výskytem této záludné choroby.

(msd)

Zdroj: Calabrese M. et al. Cortical Pathology in RRMS: Taking a Cue from Four Sisters. Multiple Sclerosis International. 2012; 2012: 760254; doi: 10.1155/2012/760254

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nález časného makulárního edému při léčbě fingolimodem u pacientky s roztroušenou sklerózou

Autoři prezentují případ 34leté ženy s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy, u které se při léčbě s fingolimodem (FM) rozvinul bilaterální cystoidní makulární edém. Pacientka prodělala 2 epizody optické neuritidy, korigovaný vizus před terapií fingolimodem byl 6/7,5 a 6/5.

Anorektální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Problémy s vyprazdňováním a fekální inkontinence jsou častými projevy u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. Autoři přehledové americké studie se zabývali touto problematikou u pacientů s roztroušenou sklerózou a na základě literárních rešerší z 33 vědeckých článků zpracovali údaje o její prevalenci, patofyziologii, vlivu a možnostech léčby.

Možnosti detekce proteinových biomarkerů v mozkomíšním moku u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému. V průběhu nemoci dochází k poškozování myelinových pochev obklopujících axony a také k poškozování axonů jako takových.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy