Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2017

Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

Podpora adherence k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžaduje proaktivní přístup i individuálně koncipované postupy ze strany lékařů. Důležité je zhodnocení pacientových potřeb, návyků i životního rytmu ještě před zahájením nejvhodnější terapie ovlivňující průběh onemocnění.

Úvod

Léčba ovlivňující průběh onemocnění (DMT – disease modifying therapy) redukuje množství relapsů RS a brání rozvoji nových lézí. Snižuje také rychlost progrese pohybových omezení. V rámci podpory adherence k léčbě je proto nutné všechny tyto faktory pacientům s roztroušenou sklerózou přibližovat i pečlivě vysvětlovat a neomezovat se na strohé konstatování nutnosti léčby.

Stav adherence a její vývoj v čase

Pro lékaře je optimalizace adherence k léčbě RS mnohdy nelehkým úkolem – léčba je v některých případech zahajována v situaci, kdy se pacienti cítí dobře, a tak pro ně přínosy léčby nejsou jasně hmatatelné. Metaanalýza studií zabývajících se adherencí u RS ukazuje průměrnou míru adherence k léčbě na úrovni 75 %. Dlouhodobá adherence k léčbě dosahuje lepších hodnot, pokud se pacienti s léčbou sžijí během prvních 6 měsíců terapie a pečlivě ji dodržují.

Lékaři se často setkávají s poklesem adherence právě po prvním půlroce léčby, a proto je nutné adherenci monitorovat, vyhodnocovat a podporovat především v dlouhodobém horizontu. Ideální podmínkou pro takový postup je vztah lékaře s pacientem založený na komunikaci a důvěře. Průzkumy ukazují, že nemocní, kteří svůj vztah s lékařem hodnotí kladně, lépe respektují jeho doporučení týkající se léčby.

Motivaci k léčbě je třeba aktivně podporovat

Jedním z nástrojů podpory adherence k léčbě je vhodná komunikace a edukace formou motivačních rozhovorů. Lékaři by při nich měli:

  • využívat strukturovaný přístup zaměřený na cíle,
  • aktivně naslouchat pacientům,
  • utužovat pozitivní vnímání léčby,
  • pomáhat pacientům zvládat jejich případnou rozpolcenost týkající se DMT.

Adherence má 3 základní aspekty: přijetí, vytrvalost a dodržení léčebných doporučení (compliance). Pro pacienta, který se poprvé setkává s chronickým onemocněním, může být dlouhodobá léčba zcela novou součástí života. Lékař by mu proto měl tyto jednotlivé aspekty vysvětlit. Ideální je, pokud se nemocný ztotožní s konkrétními přínosy dodržování léčebného režimu – čím vyšší je adherence k léčbě RS, tím méně pacienti vyhledávají lékaře, jejich stav méně často vyžaduje hospitalizaci a samozřejmě o to méně absentují v zaměstnání. Adherence tak podporuje nejen úspěšnost léčby, ale také kvalitu života.

Jak vidí léčbu pacienti?

Nejčastější důvody nedodržování terapie uváděné pacienty zahrnují zapomnětlivost či momentální neochotu užít lék. Dalšími faktory, které podle nemocných s RS hrají roli při porušování léčebného režimu, jsou:

  • frekvence užívání léků,
  • nežádoucí účinky,
  • vnímání účinnosti léčby.

Tato zjištění tedy potvrzují doporučení, aby lékaři před zahájením DMT zohlednili návyky a každodenní režim pacienta a dostatečně se věnovali vysvětlení principu léčby. Vnímání přínosů a rizik dodržování, respektive nedodržování léčebného režimu hraje u onemocnění ovlivňujících fyzickou i kognitivní stránku nezanedbatelnou roli.

Závěr

Dodržování adherence k léčbě má pozitivní vliv na úspěšnost léčby i stav pacienta. Lékaři by tedy měli vždy udělat maximum pro to, aby postoj nemocných k léčbě měl již od počátku terapie dobrou výchozí pozici. Měli by tedy zohlednit co nejvíce individuálních faktorů týkajících se pacienta při výběru vhodné léčby, zapojit interdisciplinární poznatky i holistický přístup. Díky pravidelnému kontaktu mají lékaři jedinečnou příležitost s nemocnými na poli adherence průběžně pracovat, naslouchat jejich aktuálním potřebám i obavám a budovat tak dlouhodobý a kvalitní vztah. Právě ten hraje v adherenci k léčbě nezastupitelnou roli.

(pak)

Zdroj: Remington G., Rodriguez Y., Logan D. et al. Facilitating medication adherence in patients with multiple sclerosis. Int J MS Care 2013; 15 (1): 36−45.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv alemtuzumabu na výsledky těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou

Následující článek přináší aktualizované výsledky týkající se bezpečnosti podávání alemtuzumabu v těhotenství u pacientek s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) léčených a sledovaných v rámci výzkumného klinického programu S24.008.

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza mají mezi sebou spojku, která je zatím stále přerušená otazníkem. Nebo už je čas otazník vymazat?

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy