Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Současnost a budoucnost terapie roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2013

Současnost a budoucnost terapie roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastější netraumatickou příčinou neurologického postižení mladých dospělých v západním světě. Celosvětově postihuje zhruba 2,5 milionu jedinců v produktivním věku, což má rozsáhlé socioekonomické konsekvence. V posledních třiceti letech se objevují stále podrobnější informace o mechanismu vzniku RS a dochází i ke zlepšování diagnostických technik. To všechno umožňuje již v časných stadiích aplikovat novou, cílenější, a tudíž i bezpečnější léčbu.

Nová éra léčby RS započala asi před 20 lety, kdy americká FDA schválila první chorobu modifikující léčiva: interferon beta-1b a následně glatirameracetát. Dosud jsou používány jako srovnatelně efektivní terapie RS s dobrým bezpečnostním profilem. Obě látky lze s výhodou kombinovat s mitoxantronem, který je standardně používán i v monoterapii RS. Dalšími běžně používanými léčivy v terapii RS jsou natalizumab a fingolimod. Během roku 2013 by měl být uveden na trh dimethylfumarát (DF), který má podle evidence z experimentů imunomodulační i neuroprotektivní efekt. Dalších více než 20 látek je nyní v různých fázích vývoje a klinického hodnocení. Jedná se např. o teriflunomid, laquinimod, alemtezumab, daclizumab nebo rituximab, který je již používán v terapii revmatoidní artritidy a non-Hodgkinova lymfomu.

Je kladen důraz např. na vývoj látek ovlivňujících mitochondriální dysfunkci, která je u neurodegenerativních onemocnění dobře známa, i na léčiva zasahující iontové kanály, která mají potenciálně neuroprotektivní efekt a schopnost zlepšovat motorické funkce. Naděje je i v oblasti látek blokujících faktory inhibující remyelinizaci nebo kmenových buněk, jejichž použití je bohužel mimo jiné zatíženo rizikem rozvoje neoplazmat.

V současnosti se ve všech oblastech medicíny stále více klade důraz na tzv. personalizovanou medicínu – tedy „ušití terapie na míru“ konkrétnímu pacientovi. To je umožněno především hlubší znalostí genové problematiky nejen v oblasti vlastního rozvoje RS, ale i její léčby. V budoucnu tak zřejmě bude možné predikovat odpověď pacienta na konkrétní látku nebo odhadnout riziko nežádoucích účinků u každého jedince.

Pokrok ve všech oblastech však vyžaduje i rostoucí objem financí, proto i přes slibný vývoj nových diagnostických a terapeutických metod je potřeba hledat další zdroje, které by umožnily jejich rozšíření do klinické praxe.

(the)

Zdroj: Haghikia A., Hhlfeld R., Gold R. et al. Therapie for multiple sclerosis: transaltional achievements and outstanding needs. Trends Mol Med 2013; in press.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy