Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Sledování pacientů s benigní formou roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.10.2011

Sledování pacientů s benigní formou roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění neznámé etiologie s variabilní symptomatologií mající za následek invalidizaci pacientů. U části pacientů má RS benigní průběh a řadu let po nástupu prvních symptomů nemoci se u nich prokazuje pouze minimální funkční poškození. Na rozdíl od jiných forem RS (progresivní, relaps-remitující) zdravotní stav jedinců s benigní formou RS zůstává stabilizovaný po řadu let. Prevalence benigní RS je udávána mezi 6–64 % a je definována nízkým skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) a délkou nemoci nad 10 let.

Kvalita života pacientů s RS je obecně snížena podobně jako u jiných autoimunitních nemocí, pozorujeme u nich zvýšenou incidenci depresivních stavů a únavnosti a je udávána zhoršující se kvalita života spojená s progresí choroby. Pacienti s benigní RS mohou mít po 10–15 letech trvání choroby střední postižení jednoho funkčního systému a mírné omezení ve 3–4 dalších. Limitací definice benigní RS zůstává závislost na EDSS cut-off. Často EDSS výrazněji zohledňuje mobilitu pacienta ve srovnání s poruchami kognitivních funkcí. Výrazná porucha kognitivních funkcí je většinou spojena s progresivní formou choroby. V současné době je zachování kognitivních funkcí považováno za indikátor benigního průběhu RS. Otázkou zůstává, zda pro pacienty s tzv. benigní formou RS je škála EDSS suficientní pro hodnocení nemoci.

Cílem studie bylo porovnat PRO – tj. pacienty udané parametry kvality života, zahrnující únavnost, deprese, sociální podporu a kognitivní funkce u benigní formy RS a u jiných forem nemoci. Byly srovnávány 2 skupiny pacientů s benigní formou RS (délka nemoci 15 let, EDSS 1,5 nebo 3) s dalšími 4 skupinami (tzv. pozdní RS – délka nemoci 15 let a EDSS více než 3; 2. a 3. skupina s délkou nemoci více než 15 let a EDSS 1,5 či 3 a 4. skupina – tzv. časná RS s délkou nemoci do 5 let).

Obě skupiny s benigní formou RS měly PRO ve všech parametrech signifikantně lepší než pacienti ze skupiny pozdní RS (p < 0,05). Kvalita života, deprese a únava se signifikantně lišily ve skupinách s benigní formou (EDSS 1,5) a časnou RS, kdy u první skupiny bylo pozorováno lepší duševní zdraví. Pacienti s benigní formou a EDSS 3 měli těžší deprese než ti s časnou RS a horší kognitivní funkce než 2. a 3 skupina. Pacienti s benigní formou (EDSS 1,5) měli vyšší kvalitu života, menší únavnost a mírnou rozdílnost v kognitivních funkcích než druhá skupina benigní formy s EDSS 3.

Autoři konstatovali, že pacienti s benigní formou RS mají lepší výsledky sledovaných parametrů ve srovnání s jinými typy RS. Hodnocené parametry byly ovlivněny zejména délkou trvání nemoci a mírou postižení. Studie rovněž dokázala, že rozdíly ve sledovaných parametrech mohou být ovlivněny samotnou definicí benigní formy RS.

(moa)

Zdroj: Hviid L. E. et al. Patient reported outcomes in benign multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal  2011 Jul; 17 (7): 876–884; doi: 10.1177/1352458511398370

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komplikace léčby natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab je monoklonální protilátka, určená pro terapii pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). Jejími hlavními účinky jsou snížení počtu relapsů RS, redukce zánětlivých lézí CNS a zmenšení krátkodobé invalidity pacientů. Vzhledem k závažné komplikaci léčby, kterou je reaktivace infekce vyvolaná JC virem s následným rozvojem progresivní multifokální encefalopatie (PML), bylo používání natalizumabu přechodně pozastaveno.

Přechodné vysazení natalizumabu u pacientů s velmi aktivní relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

S cílem snížit riziko vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie při terapii roztroušené sklerózy natalizumabem delší než 12 měsíců bylo v odborných kruzích diskutováno přechodné vysazení této terapie po dobu 6 měsíců. Důsledky tohoto terapeutického přístupu na aktivitu nemoci v krátkodobém horizontu nebyly nicméně dosud dostatečně zhodnoceny.

Únava většinou předchází roztroušenou sklerózu o řadu let

Únava je jediným příznakem u téměř třetiny pacientů, u kterých dojde k rozvoji roztroušené sklerózy (RS). Rozvoj nemoci často předchází i o několik let. Lékaři prezentovali výsledky studie na výročním setkání Konsorcia center roztroušené sklerózy v Kanadě a upozorňují, že u každého pacienta s nevysvětlitelnou únavou by měla být zjištěna pečlivá anamnéza a provedeno fyzikální vyšetření orientované právě na příznaky RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy