Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.3.2011

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+


Analýza chůze je základním prvkem funkčního stavu jedince a odráží progresi postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Test T25FW je často používán v klinických studiích ke zjištění efektu léčby a stanovuje maximální hodnotu rychlosti chůze (walking speed, WS), kterou pacienti mohou dosáhnout. Poněvadž však bylo zjištěno, že pacienti mohou paradoxně dosahovat vyšší průměrné rychlosti při měření na delší vzdálenost (100 metrů), autoři belgické studie standardní test (T25FW) modifikovali.

U 51 ambulantních pacientů s RS (s EDSS ≤ 4,5 a maximální vzdáleností chůze ≥ 300 m bez pomoci a odpočinku) a u 30 zdravých dobrovolníků byl proveden standardní test T25FW. Dále byli tito jedinci vyšetřeni pomocí modifikovaného testu T25FW+, při kterém byli vyzváni ke zrychlení chůze tři metry před startovní čárou. Cílem této modifikace bylo dosáhnout maximální rychlosti chůze.

U obou vyšetřovaných skupin prokázaly oba dva testy dobrou korelaci. Téměř všichni pacienti s RS (96 %, tzn. 49/51) a většina ze zdravých dobrovolníků (83 %, tzn. 25/30) provedla modifikovaný test podstatně rychleji. U zdravých dobrovolníků byla průměrná rychlost chůze v testu T25FW (WS25) 2,31 ± 0,37 m/s, v modifikovaném testu T25FW+ (WS25+) byla 2,46 ± 0,43 m/s, přičemž rozdíl byl statisticky významný. U pacientů s RS byla WS25 1,84 ± 0,39 m/s, WS25+ činila 2,05 ± 0,49 m/s (p < 0,0001).

Průměrná WS25+ byla ve skutečnosti vyšší než průměrná WS25 u různých podskupin populace MS na různých úrovních postižení dle EDSS skóre. Použitím prahové hodnoty 4,14 s, která odpovídala průměrné T25FW+ + 2SD u zdravých dobrovolníků, byli pacienti s RS rozděleni do kategorií: „normální chodec“ (T25FW+ < 4,14 s nebo WS25+ > 1,84 m/s, n = 33) a „pomalý chodec“ (T25FW+ ≥ 4,14 s nebo WS25+ ≤ 1,84 m/s, n = 18). Průměrná WS25+ byla také výrazně vyšší než průměrná WS25 v obou kategoriích.

Čas potřebný k dosažení maximální rychlosti chůze má významný dopad na výsledky testu T25FW, protože zrychlení na 3 metrech může vést k výrazně vyšší rychlosti průměrné WS měřené na vzdálenosti 25 stop, a to nejen u zdravých dobrovolníků, ale i u všech podskupin pacientů s RS.

Odstraněním části nebo celé zrychlovací fáze na 3 metrech před klasickým T25FW byly zjištěny významné rozdíly mezi těmito dvěma testy v subpopulacích pacientů s RS bez ohledu na jejich hodnocení dle EDSS. Rozdíly by mohly souviset s časným kognitivním postižením, u něhož je prodloužena doba reakce na jednoduchý příkaz. Bylo zjištěno, že rozdíly mezi oběma testy chůze byly více vyjádřeny u „normálních chodců“ v RS skupině bez zjevné poruchy chůze. Tato skutečnost může být zapříčiněna faktem, že „pomalý chodec“ (WS25+ ≤ 1,84 m/s) s RS může potřebovat kratší vzdálenost akcelerující fáze k dosažení maximální rychlosti, která je nižší. „Pomalý chodec“ s RS si tak může dovolit provést delší část klasického T25FW se svou maximální rychlostí chůze.

Další studie spojené s touto modifikovanou verzí T25FW (T25FW+), která umožňuje přesnější stanovení skutečné maximální chůze pacienta s RS, by měly porovnat rychlost chůze na delší vzdálenost. Měření delší vzdálenosti chůze je součástí tzv. testu Timed 100 Metre Walk (T100MW). Toto srovnání by přispělo k vývoji indexu zpomalení (WS100/WS25+), který může být spolehlivým ukazatelem měření únavy při chůzi, přítomné v časných stadiích onemocnění RS.

Zlepšením stanovení přesných parametrů chůze a sledováním jejich změn u pacientů s RS by bylo možné přesněji monitorovat účinky terapie a rehabilitačních programů.

(moa)

Zdroj: Phan Ba R., Calay P., Grodent P., Moonen G., Nagels G., Belachew S.: Real maximum walking speed on short distance assessed by a corrected version of the timed 25-foot walk test. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Göteborg, Švédsko. Prezentováno 13.–16. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba RS – balance prospěchu a rizik

V uplynulých dvou desetiletích došlo k dramatickému posunu v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Registrace přípravků s interferonem-beta (IFN-beta) a glatirameracetátem (GA) zahájilo novou éru léčby RS.

Adherence a perzistence pacientů s RS k léčbě DM

Cílem nedávno publikované americké studie bylo srovnat u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) adherenci k léčbě a setrvání na léčbě chorobu modifikujícími léky (disease modifying therapy, DMT) zahrnujícími intramuskulární interferon beta-1a (IFNβ-1a), subkutánní interferon beta-1a, interferon beta-1b a glatirameracetát (GA).

Terapie RS interferonem beta – současné trendy

Imunomodulační efekt interferonu beta je využíván k léčbě roztroušené sklerózy již téměř dvě desítky let, přičemž objevení interferonů se datuje až do roku 1957. Do této skupiny řadíme kromě interferonu beta, který je produkován fibroblasty, makrofágy nebo lymfocyty, také interferon alfa, produkovaný bílými krvinkami, a interferon gama, produkovaný lymfocytyVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy