Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Roztroušená skleróza a mateřství

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.6.2016

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.

Před otěhotněním

Těhotenství nebylo ženám s RS až do padesátých let 20. století vůbec doporučováno, protože se tradovalo, že vede k progresi nemoci. Pokud jde o relabující-remitentní formu, v některých studiích byl pozorován dlouhodobý benefit z těhotenství, jiné neprokázaly žádný vliv. Naproti tomu u primárně progresivní formy nelze zhoršení v těhotenství vyloučit. Zatím platí doporučení jednat s pacientkami s primárně progresivní formou jako s relabujícími-remitentními a pokud možno je po otěhotnění zařadit do databáze. Případy s radiologicky izolovaným syndromem vyžadují bedlivé sledování, protože zde je jednoznačně zaznamenána asociace mezi těhotenstvím a klinickou atakou.

Ke snížení pravděpodobnosti relapsu po porodu může pacientkám významně posloužit předchozí chorobu modifikující léčba (DMT − disease-modifying therapy). Ženy, jež dosud neměly nasazenu DMT, by měly být motivovány k odložení těhotenství a napřed absolvovat tuto léčbu, zejména pokud mají vysoce aktivní onemocnění, vyšší stupeň postižení nebo špatnou prognózu. 

Ohledně doby nutné k vyloučení léčiv panuje konsenzus, že glatiramer-acetát ani interferon beta nepotřebují washout a v jejich užívání se může pokračovat až do doby potvrzení těhotenství. Pokud je nutný washout, je u vysoce aktivních onemocnění doporučována pulzní aplikace kortikoidů jednou měsíčně až do otěhotnění.

Pokud se otěhotnění nedaří, je třeba pacientky upozornit, že neúspěšný cyklus IVF může mít v následujících 3 měsících za následek klinické a MRI zvýšení aktivity RS, pravděpodobně na vrub agonistů GnRH (gonadotropiny uvolňujícího hormonu).

Těhotenství

Těhotenství je imunotolerantní stav, a aktivita onemocnění proto bývá nízká. V případě relapsu je možné provést MRI, podání kontrastu však není možné bez zvážení poměru rizika a přínosu a bez informovaného souhlasu matky.

V případě nutnosti léčby se porodníci shodují na tom, že krátkodobá léčba kortikoidy je dobře snášena. Dexamethason přechází přes placentární bariéru, proto by měly být používány spíše prednison nebo methylprednisolon.

Aspekty porodu a anestezie nejsou diagnózou RS ovlivněny a jsou plně v rukách porodníků.

Po porodu

První 3 měsíce po porodu jsou rizikové z hlediska zvýšené MRI a klinické aktivity RS. Spolu s poklesem hladin hormonů se onemocnění rychle vrací k původní aktivitě. V různých studiích byl podíl relabujících žen v tomto období 30 % a 14 %, pravděpodobnost relapsu zvyšuje předchozí vyšší počet relapsů, vyšší stupeň pohybového omezení, relapsy v těhotenství a absence DMT v anamnéze. Intravenózní imunoglobulin a pulzní dávky kortikoidů se ukázaly jako efektivní v minimalizaci počtu relapsů, na rozdíl od hormonální léčby.

Kojení

Ačkoli se traduje, že kojení je pro dítě výhodnější než umělé mléko, relativně recentní studie s velkým počtem probandů neprokázala žádnou významnou výhodu. Ženy by tedy měly být informovány, že z hlediska RS je výhodnější nekojit.

V případě, že žena trvá na kojení a potřebuje chorobu modifikující léčbu, lze zvážit využití glatiramer-acetátu a interferonu beta. Ostatní DMT léky nelze doporučit.

(pez)

Zdroj: Coyle P. K. Management of women with multiple sclerosis through pregnancy and after childbirth. Ther Adv Neurol Disord 2016; 9 (3): 198−210,;doi: 10.1177/1756285616631897.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Emocionální zátěž spojená se stanovením diagnózy roztroušené sklerózy a s její léčbou

Deprese a úzkost se u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují často. Navíc se ukazuje, že jsou poměrně často přítomné již v době diagnózy.

Použití fampridinu s prodlouženým uvolňováním v terapii poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Porucha chůze je jedním z častých příznaků roztroušené sklerózy (RS) a obvykle výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů. Tým španělských neurologů si vytyčil za cíl sestavit doporučení pro terapii poruch chůze u nemocných s RS. Jejich práce seznamuje s možnostmi skórování tíže poruch chůze a přináší tipy pro terapii fampridinem s prodlouženým účinkem.

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy