Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.11.2016

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.

Nejvíce diskutovaným cerebrovaskulárním onemocněním je jistě cévní mozková příhoda (CMP). Že je riziko vzniku CMP při RS zvýšené, již bylo jasně deklarováno. Otázkami, které je potřeba si položit, jsou: Je toto zvýšení rizika opravdu validní? A je vhodné zavádět u rizikových podskupin preventivní léčbu?

Zarážející výsledek a možné důvody zkreslení

Dr. Steven M. LeVine nedávno publikoval svůj expertní názor na tuto problematiku. Podle něj stojí za povšimnutí studie, které zaznamenaly statisticky významný rozdíl v riziku rozvoje CMP pouze v prvním roce po diagnóze. Takový výsledek je podle něj zarážející a zamýšlí se, jestli je vhodné ho akceptovat, nebo spíše považovat za důsledek metodické chyby.

Vysvětlení by se podle něj mohlo skrývat jednak v nelehké situaci radiologů, pro které někdy není snadné jednoznačně rozlišit ložiska RS a CMP, ale také v mylném přičítání příznaků CMP novému vzplanutí RS. Mezi faktory, které mohou situaci dále zkreslovat, patří také chorobu modifikující léčba. Ta tlumí zánět, čímž snižuje také výskyt všech komplikací plynoucích ze systémového zánětu a toto může ovlivňovat také výskyt CMP.

Všechny autoimunitní choroby mají zvýšené riziko ischemické CMP, a to také kvůli přítomnosti antifosfolipidových protilátek. Autor navíc zdůrazňuje, že při roztroušené skleróze dochází k řadě cerebrovaskulárních změn, které samy o sobě mohou být příčinou vzniku sraženiny v CNS.

Rizikové skupiny

Všechny zmíněné skutečnosti jsou dostatečným argumentem, abychom věřili, že zvýšení rizika CMP je validní a je třeba na něj myslet i při zvažování preventivních opatření. Ta by měla být určena především těm nejrizikovějším podskupinám, jako jsou imobilní osoby, kuřáci a nositelé antifosfolipidových protilátek. Jasné určení kandidátů však není jednoduché.

Další, neméně důležitou otázkou je, jestli následkem opatření cílených na prevenci CMP nemůže dojít ke zvýšení jiných zdravotních komplikací. Například nízkodávkovaný aspirin, který je běžnou komponentou prevence ischemické CMP, může vzhledem k narušení hematoencefalické bariéry u osob s RS způsobit hemoragickou CMP. Takováto „ale“ je třeba mít na paměti při preskripci jakýchkoliv léčiv.

Závěr

Autor sdělení doporučuje na riziko CMP u osob s RS myslet, avšak s tím, že dříve, než ošetřující lékař přistoupí k realizaci preventivních opatření, musí řádně zvážit poměr přínosu a rizik.

(pez)

Zdroj: LeVine S. M. Is there an increased risk for ischemic stroke in patients with multiple sclerosis, and if so, should preventive treatment be considered? Front Neurol 2016 Aug 11; 7: 128, doi: 10.3389/fneur.2016.00128.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rebound fenomén u nemocných s RS po ukončení terapie fingolimodem

Časopis JAMA Neurology recentně uveřejnil sérii kazuistik kalifornských neurologů, kteří u žen s roztroušenou sklerózou (RS), jejichž průměrný věk činil 35,2 roku, zkoumali vznik rebound fenoménu po ukončení léčby fingolimodem. Přestože má toto sledování limitující faktory (retrospektivní design a nedostatek imunologických údajů), zdůrazňuje potřebu hledat nové postupy pro optimální terapii a brát tento problém v potaz při zvažování, zda léčbu ukončit.

Použití vitaminu D u pacientů s roztroušenou sklerózou

Hladina vitaminu D souvisí se vznikem a rozvojem kardiovaskulárních a autoimunitních onemocnění. V rámci sympozia věnovaného vztahu roztroušené sklerózy a vitaminu D vytvořili íránští vědci na základě výsledků experimentálních, epidemiologických a klinických studií konsenzuální doporučení, která v květnu 2016 publikovali v časopisu BMC Neurology.

Autoimunitní onemocnění a těhotenství

Léčba autoimunitních onemocnění s sebou nese rizika nežádoucích účinků. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou v tomto ohledu těhotné ženy. Některé léky představují rizika nejen pro ně, ale i pro jejich nenarozené dítě (teratogenní efekt, riziko potratu). V těhotenství se ovšem mění i stav imunitního systému, což může ovlivnit průběh autoimunitní choroby u těchto žen.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy