Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience – existuje příčinná souvislost?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.2.2011

Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience – existuje příčinná souvislost?

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích kauzálně spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí – CCSVI (Zamboni, 2009). CCSVI je zapříčiněna obstrukcí na různých úrovních žilního systému, drénujícího mozek a míchu (v. jugularis interna, v. azygos, bazilární vény a lumbální venózní plexus).

Podle zmíněné teorie má obstrukce cervikálního venózního systému za následek zvýšený intrakraniální tlak, který vede k poškození mozkových buněk s následnou depozicí železa, rozvojem lokální zánětlivé odpovědi a rozvojem RS. Dosud však nejsou dostatečně známá data o výskytu CCSVI na začátku onemocnění RS.

Autoři italské studie si dali za cíl zjistit prevalenci CCSVI u pacientů s klinicky izolovanými syndromy (CIS), které byly suspektní z rozvoje RS. Do studie bylo během 12 měsíců zařazeno 50 pacientů s CIS a diseminací zánětlivých lézí (DIS). Kontrolní skupiny zahrnovaly: a) 50 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídajících pacientům s RS, b) 60 pacientů s transientní globální amnézií (TGA) a c) 60 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídajících pacientům s TGA.

U pacientů byla provedena magnetická rezonance CNS a páteře, analýza mozkomíšního moku, biochemický a imunologický rozbor krve, extrakraniální (ECDS) a transkraniální dopplerovská sonografie (TCDS). Pacienti s předpokládanou RS a pozitivními sonografickými nálezy se navíc podrobili selektivní venografii. Všechny kontrolní skupiny pacientů byly vyšetřeny pomocí ECDS a TCDS, přičemž nejčastější zachycenou anomálií byla inkompetence chlopně jugulární vény.

Bylo zjištěno, že CCSVI není častou patologií u pacientů s předpokládanou RS, u 84 % pacientů nebyla prokázána. Kompletně normální nález na TCDS u všech pacientů s předpokládanou RS jednoznačně ukazuje, že i při existenci několika pacientů s CCSVI extrakraniální venózní abnormity neovlivnily cerebrální venózní hemodynamiku. V dané studii navíc všichni pacienti s podezřením na RS měli při selektivní venografii normální nález.

Závěry této studie tedy nepodporují teorii o příčinném vztahu mezi CCSVI a vznikem RS. Z toho vyplývá, že jakékoliv invazivní endovaskulární terapeutické procedury (angioplastika a zavedení venózních stentů) jsou nejen nebezpečné, ale v současně době u pacientů s pravděpodobnou RS i neopodstatněné. Další vědecké práce by však měly ozřejmit vztah CCSVI s pozdějšími stadii a progresivními formami roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroj: Baracchini C. No evidence of chronic cerebrospinal venous insufficiency in clinically isolated  syndrome suggestive of multiple sclerosis. The 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13. až 16. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

gMS-Classifier2 – prediktivní biomarker u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy

Predikce aktivity choroby u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) zůstává důležitým aspektem péče. Nález prognostického biomarkeru vysoké aktivity relapsů v podobě jednoduchého krevního testu by znamenal velký pokrok v péči o tyto nemocné. Biomarker gMS-Classifier2, který byl poprvé použit ve studii BENEFIT, byl připraven ke sledování relapsové aktivity u pacientů s nově vzniklou RS

Zkušenosti s monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi pomocí magnetické rezonance

V pohledu na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) došlo v posledních letech k výrazným změnám. Dnes je upřednostňován koncept dvoustupňového postižení s dominancí zánětu v časné fázi onemocnění. S postupem choroby dochází ke generalizaci zánětlivého procesu a převládnutí degenerativních procesů v oblasti mozku.

Změny chůze jako marker v časné fázi RS?

Chůze člověka patří mezi komplexní funkce a je ovlivněna mnoha faktory včetně svalové síly, svalového napětí, senzorických podnětů, koordinace i kognitivních funkcí. U roztroušené sklerózy (RS) představují poruchy chůze jeden z nejvíce markantních příznaků a v průběhu choroby se s ním může setkat až 80 % pacientů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy