Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.1.2011

Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Jak ukázaly starší studie založené na hodnocení snímků z magnetické rezonance, u některých pacientů se vyskytují v mozku abnormality, které by za normálních okolností svědčily pro demyelinizační onemocnění, nicméně pacienti jsou klinicky zcela asymptomatičtí.

A právě zhodnocení tkáňově specifického poškození mozku, měřeného pomocí kvantitativní metriky MRI, u jedinců s radiologicky izolovaným syndromem ve srovnání s pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou posuzovali ve své studii italští lékaři z Říma a Florencie.

Autoři do své studie zahrnuli celkem 20 pacientů, 13 žen a 7 mužů, s průměrným věkem 37,3 roku, kteří už byli dříve na základě vyšetření magnetickou rezonancí zařazeni jako pacienti s radiologicky izolovaným syndromem. Jejich snímky byly porovnány jak s dvacítkou pacientů s prokázanou roztroušenou sklerózou trvající déle než 5 let, tak i s dvacítkou naprosto zdravých kontrol. Hodnocen byl jak celkový objem mozku a kortexu, tak i jejich poměry k velikosti hlavy, MTR poměr v lézích bílé hmoty mozkové, stejně jako T2 obrazy lézí v bílé hmotě.

Jak se italským lékařům podařilo ve studii prokázat, hodnoty T2 obrazů lézí bílé hmoty byly velice podobné jak u skupiny zkoumaných pacientů, tak i u pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Podobou shodu měly obě skupiny i v poměru objemu mozkové tkáně k normalizované velikosti hlavy, kde byl ale tento poměr o mnoho nižší než u skupiny zdravých kontrol. Naproti tomu MTR poměr lézí v bílé hmotě byl nižší ve skupině pacientů s roztroušenou sklerózou než ve zkoumaném souboru pacientů. Obdobné výsledky vykázalo i hodnocení MTR poměru normálně vypadající bílé hmoty a kortexu, kde byly oba poměry u zkoumané skupiny podobné jako u zdravých kontrol.

Makroskopické abnormality mozku ve skupině pacientů s radiologicky izolovaným syndromem jsou podle studie italských lékařů k nerozeznání od pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Situace je o to zarážející, že žádný z těchto pacientů nevykazoval žádné klinické symptomy, které by pro diagnózu RS svědčily. Pouze u hodnocení mikroskopického poškození mozkových struktur pomocí MTR jsou hodnoty poměru mezi místem léze a zdravou tkání méně výrazné než u pacientů s RS. To by podle lékařů mohlo svědčit pro přítomnost méně destruktivní patologie mozku nebo pro následky úrazu, které tak sice na magnetické rezonanci připomínají roztroušenou sklerózu, avšak jsou zcela bez klinických příznaků.

(kam)

Zdroj: Stromillo M. L. et al.: Differences in brain tissue damage between subjects with radiologically isolated syndrome and patients with early relapsing-remitting multiple sclerosis. Poster 334, 13.–16. 10. 2010, konference ECTRIMS v Göteborgu, Švédsko.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv infekční mononukleózy a nikotinismu na rozvoj roztroušené sklerózy

Predispozice pro vznik roztroušené sklerózy je ovlivněna genetickými faktory a rizikovými vlivy okolního prostředí. Mezi základní vlivy okolního prostředí se řadí infekce virem Epstein-Barrové, manifestující se jako infekční mononukleóza (IM), a nikotinismus.

Kognitivní funkce, deprese,únava a kvalita života pacientů v časných stádiích roztroušené sklerózy

Kognitivní deficity se často objevují v časných stadiích roztroušené sklerózy (RS), jejich incidence je udávána mezi 25 % a 59,7 %. V prvních letech po stanovení diagnózy RS nebývají tyto deficity při běžné konverzaci patrny a jsou často zdravotníky při klinických kontrolách podceňovány.

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy