Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.10.2013

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu. V časopise JAMA Neurology byl recentně publikován článek hodnotící pozitivně dlouhodobý efekt a bezpečnost rituximabu v terapii symptomů relabující NMO či NMSOD. 

Jednalo se o retrospektivní sledování 30 pacientů v referenčním centru pro terapii roztroušené sklerózy (RS). Po indukční léčbě byla jednorázová infuze rituximabu v dávce 375 mg/m2 podávána jako udržovací léčba. Infuze byla aplikována vždy při vzestupu podílu CD27- paměťových B lymfocytů v periferní krvi (měřeno pomocí imunoflowmetrie) nad 0,05 % v prvních 2 letech léčby a později nad 0,1 %. Již předchozí analýza po 2 letech u těchto pacientů ukázala signifikantní zlepšení v míře relapsů a postižení. Aktuální medián délky sledování byl 60 měsíců.

V publikované studii byly měřeny a hodnoceny roční výskyt relapsů (RR – annualized relapse rate), míra postižení dle škály EDSS (Expanded Disability Status Scale), změny v hladinách protilátek proti akvaporinu 4 a bezpečnost léčby rituximabem.

Z 30 pacientů došlo v průběhu pětiletého sledování u 87 % k významné redukci ročního výskytu relapsů (průměrně 2,4 před léčbou oproti 0,3 po léčbě). U 60 % pacientů se relapsy již dále nevyskytovaly. U 93 % pacientů se míra postižení dle EDSS škály zlepšila či stabilizovala v průběhu terapie rituximabem. Během sledování nebyla pozorována žádná nežádoucí příhoda.

Opakované podávání rituximabu pacientům s projevy odpovídajícími NMO či poruchám ve spektru onemocnění podobných NMO (NMOSD) vedlo v této studii k dlouhodobé stabilní klinické odpovědi, přičemž nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí příhody.

(eza)

Zdroj: Kim S. H., et al. A 5-Year Follow-up of Rituximab Treatment in Patients With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. JAMA Neurol. 2013 – publikováno online 29. července 2013; doi: 10.1001/jamaneurol.2013.3071

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Belgický model obecně platného postupu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neurogenní dysfunkcí dolních močových cest

V Belgii vypracovali neurologové a urologové konsenzuální algoritmus vyšetření neurogenní dysfunkce dolních močových cest (NLUTD) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

U pacientů s RS léčených mitoxantronem je častý výskyt subklinické myokardiální dysfunkce

Mitoxantron je používán jako efektivní onemocnění modifikující látka v terapii roztroušené sklerózy (RS). Jeho použití je limitováno jeho kardiotonickými nežádoucími účinky.

Intravenózní metylprednisolon u demyelinizačních onemocnění – tolerance léčby

U prvního projevu předpokládané demyelinizační nemoci – klinického izolovaného syndromu –, u relapsů roztroušené sklerózy (RS) či při subakutní progresi onemocnění je jednou z hlavních terapeutických postupů podání intravenózních kortikoidů – metylprednisolonu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy