Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2016

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich vzniku se podílí vedle samotného poškození nervové soustavy rovněž vliv neurologické imunomodulační léčby.

Afektivní poruchy

Ranou manifestací roztroušené sklerózy může být manická fáze bipolární afektivní poruchy, která bývá nezřídka pozorována ještě před stanovením diagnózy neurologického onemocnění. Může tak jít o jakousi sekundární mánii rozvíjející se v důsledku demyelinizačního procesu. Vyskytují se však i mírnější stavy, jako nadnesenost či hypománie.

Pacienti s již rozvinutým somatickým postižením mohou mít neadekvátně elevovanou náladu, ale také přiléhavější depresi. Její diagnostika bývá nezřídka komplikovaná v důsledku skrytí jednotlivých symptomů v jiných projevech roztroušené sklerózy. Řeč je především o zhoršení kognitivních funkcí, hypoprosexii, pocitech únavy a vyčerpání. Včasné odhalení a léčba deprese (obvykle antidepresivy) je u nemocných s roztroušenou sklerózou zásadní, jelikož míra suicidality je při této diagnóze 7,5× vyšší v porovnání se zbytkem populace.

Kognitivní deficit

Mírný stupeň postižení kognitivních funkcí je pozorován minimálně u 70 % osob trpících roztroušenou sklerózou. U 10 % nemocných se rozvíjí těžká kognitivní porucha postupně progredující až do stadia demence. Narušena může být paměť, plánování, předvídání a úsudek, podobně jako exekutivní funkce. Přidružena může být emoční labilita. Byla nalezena určitá souvislost mezi narušením kognice a rozsahem nálezu na magnetické rezonanci. U některých nemocných však toto pravidlo neplatí a není u nich ani při závažném neurologickém nálezu pozorován výraznější kognitivní deficit. Nemocným je doporučován kognitivní trénink.

Psychotické poruchy

Psychotické fenomény mohou být prvním příznakem roztroušené sklerózy, stejně jako se mohou vyskytovat v jejím průběhu, například v souvislosti s léčbou kortikosteroidy (kdy bývají nejčastější paranoidní myšlení a poruchy vnímání). U takto postižených osob bylo při magnetické rezonanci pozorováno vyšší skóre lézí, především v periventrikulárních oblastech, signifikantně v temporálním laloku. V rozvoji psychotických příznaků při roztroušené skleróze se uplatňuje rovněž predispozice k psychotickému onemocnění.

(veri)

Zdroj: Faldyna Z., Pidrman V., Bouček J. Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy. Psychiatrie pro praxi 2002; 6: 277−278.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.

Atypické pseudotumorózní léze CNS − kazuistika

Snem každého radiologa je, aby každé patologické ložisko, které popisuje, mělo nezaměnitelné charakteristické rysy korespondující s výsledky ostatních vyšetření a klinickým obrazem. Život však přináší i situace, kdy je tomu přesně naopak.

Rebound fenomén u nemocných s RS po ukončení terapie fingolimodem

Časopis JAMA Neurology recentně uveřejnil sérii kazuistik kalifornských neurologů, kteří u žen s roztroušenou sklerózou (RS), jejichž průměrný věk činil 35,2 roku, zkoumali vznik rebound fenoménu po ukončení léčby fingolimodem. Přestože má toto sledování limitující faktory (retrospektivní design a nedostatek imunologických údajů), zdůrazňuje potřebu hledat nové postupy pro optimální terapii a brát tento problém v potaz při zvažování, zda léčbu ukončit.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy