Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Protilátky proti viru Epstein- Barr u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2011

Protilátky proti viru Epstein- Barr u pacientů s roztroušenou sklerózou

Virus Epstein-Barrové (EBV) je považován za možný příčinný faktor uplatňující se v etiopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Důkazem pro toto tvrzení je vyšší prevalence protilátek u dětí a dospělých, u kterých se později rozvinula RS. Zvýšené byly zejména protilátky proti jadernému antigenu EBV (EBNA), což je protein exprimovaný při latentní infekci.

EBNA protilátky v izotopu IgG se objevují v období rekonvalescence po primární infekci, přetrvávávají dlouhodobě a slouží jako indikátor předchozí infekce. Mezi další možné EBV antigeny, které vyvolávají protilátkovou odpověď, patří časné antigeny (EA), které se objevují při lytické infekci a vyvolají tvorbu protilátek (EABV), jejichž hladiny se zvyšují při aktivní infekci. V dosud provedených studiích byl vysloven předpoklad, že zvýšené hladiny EABV u pacientů s RS by mohly korelovat s aktivitou nemoci, případně hodnoty IgA EABV by mohly predikovat klinický relaps.

EBV neutralizující protilátky jsou definovány schopností blokovat infekčnost EBV in vitro, hrají důležitou úlohu v perzistující infekci EBV a vážou se na gp350, hlavní glykoprotein obalu EBV. Cílem studie bylo zjistit, zda jsou hladiny protilátek proti jadernému (EBNA) a časnému antigenu (EA) a hladiny neutralizujících protilátek (NeutAb) ovlivněny onemocněním RS. Autoři předpokládali, že protilátky proti EA budou u RS pacientů zvýšeny a hladina protektivních neutralizujících protilátek bude snížena.

Ke stanovení hladiny protilátek byla použita kvantitativní metoda ELISA, celkem bylo vyšetřeno 80 pacientů s RS a 80 kontrol, u 19 pacientů s RS byly odebrány vzorky krve během relapsu i v období remise. Protilátky proti jadernému antigenu-1 ve třídě IgG a časnému antigenu ve třídě IgA byly u pacientů s RS zvýšeny ve srovnání s kontrolním souborem. Hodnota EBNA-1 indexu u pacientů s RS činila 23,3 ± 18,3 (průměr ± směrodatná odchylka) a 16,3 ± 17,4 u kontrol  (P = 0,007). Hodnota mediánu EA IgA u pacientů s RS byla 1,964, u kontrol 1,248 (P = 0,029).

Mezi hladinami protilátek proti časnému antigenu a neutralizujícími protilátkami nebyly u jednotlivých souborů nalezeny signifikantní rozdíly. Během relapsů nedošlo ke změně hladin protilátek. Korelace mezi jednotlivými hladinami protilátek byla minimální. Závěrem bylo konstatováno, že hodnoty IgG protilátek EBNA-1 byly u onemocnění RS signifikantně elevovány, podobně jako protilátky proti časnému antigenu v izotopu IgA. V hodnotách neutralizujících protilátek nebyly nalezeny podstatné rozdíly.

(moa)

zdroj : Epstein–Barr virus neutralizing and early antigen antibodies in multiple sclerosis. European Journal of Neurology 2010, 17: 1263–1269.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou o historii sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy