Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Protilátky proti JC viru jako prediktor rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 6.8.2012

Protilátky proti JC viru jako prediktor rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Podle výsledků nedávno publikované německé studie souvisí rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) s hladinou protilátek proti JC-viru (John Cunningham virus). Přítomnost těchto protilátek ani jejich hladina nesouvisí s předchozí imunosupresivní léčbou, s délkou léčby natalizumabem ani s přítomností protilátek proti natalizumabu.

PML je vzácná, potenciálně smrtící choroba. Jedním z předpokladů pro rozvoj PML je přítomnost protilátek proti JC-viru (antiJCV). V poslední době se na tuto chorobu soustředil zájem z důvodu možné souvislosti jejího výskytu s léčbou natalizumabem. Cílem této studie bylo zhodnotit výskyt séropozitivity na antiJCV u pacientů s RS léčených natalizumabem a hladinu antiJCV u pacientů, u nichž se později rozvine PML. Záměrem autorů bylo určit rizikové faktory spojené s přítomností antiJCV (věk, pohlaví, imunosupresivní léčba, délka léčby natalizumabem) a určit, zda je možné využít séropozitivitu nebo hladinu antiJCV pro stratifikaci rizika rozvoje PML.

Do zaslepené retrospektivní průřezové longitudinální analýzy bylo zahrnuto 2 782 vzorků od 2 253 pacientů s RS z celého Německa, kteří byli léčeni za otevřených podmínek natalizumabem. Jednalo se o vzorky určené pro rutinní stanovení protilátek proti natalizumabu v období let 2007 až 2010. Ke stanovení protilátek antiJCV v séru byla použita dvoukroková metoda ELISA.

Séropozitivita na antiJCV byla v této kohortě zjištěna v 58,8 %. Častěji byly protilátky proti JCV přítomné u mužů (63,8 %) než u žen (56,7 %, p = 0,0024). Výskyt těchto protilátek stoupal s věkem: u pacientů do 20 let byl výskyt 48,9 %, nad 50 let 72,5 %, přičemž ve věkových skupinách 20–29 a 30–39 let bylo zjištěno plató. U 470 pacientů byla hodnocena i změna přítomnosti antiJCV v séru během 8–9 měsíců. U 93 % pacientů byl výsledek obou vyšetření stejný, u 9,8 % došlo nově ke vzniku séropozitivity a u 4,7 % pacientů naopak séropozitivta vymizela. Při většině těchto vyšetření se ale hladina antiJCV pohybovala blízko hraniční hodnoty.

Výsledky neukázaly žádný rozdíl mezi počtem podaných infuzí natalizumabu nebo délkou trvání léčby natalizumabem u pacientů s prokázanými antiJCV a u pacientů bez přítomnosti těchto protilátek. S délkou léčby natalizumabem ani s počtem podaných infuzí nesouvisela ani hladina antiJCV. Přítomnost protilátek proti natalizumabu byla detekována u 3,0 % pacientů, ovšem korelace mezi přítomností těchto protilátek a antiJCV nebyla prokázána. Nebyl zjištěn ani vliv předchozí imunomodulační nebo imunosupresivní léčby na výskyt nebo hladinu protilátek proti JCV.

U 10 pacientů z této kohorty byla později diagnostikována PML. Ve všech vzorcích těchto pacientů odebraných před stanovením diagnózy PML (2–38 měsíců, 13 vzorků) nebo v době diagnózy (2 vzorky) byla zjištěna přítomnost antiJCV protilátek. V porovnání s výskytem séropozitivity u celé kohorty pacientů s RS se jednalo o statisticky významný rozdíl (p = 0,012). Střední hodnota hladiny antiJCV u pacientů, u nichž se rozvinula PML, byla statisticky významně vyšší než u séropozitivních pacientů, u nichž k rozvoji PML nedošlo (p = 0,0178).

Tyto výsledky jsou argumentem pro potenciální klinické využití sérologického nálezu antiJCV při stratifikaci rizika rozvoje PML. Důležitým výsledkem také je, že léčba natalizumabem nebo předchozí imunosupresivní léčba nesouvisí s přítomností protilátek proti JCV.

(zza)

Zdroj: Trampe A. K., Hemmelmann C., Stroet A., et al. Anti-JC virus antibodies in a large German natalizumab-treated multiple sclerosis kohort. Neurology 2012, May 29; 78: 1736–1741.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj morfologických abnormalit mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou manifestovanou v dětství a dospělosti

Pokud dojde k manifestaci roztroušené sklerózy (MS) již v dětském věku, tj. před 18. rokem (paediatric-onset multiple sclerosis, pMS), může se onemocnění projevit a probíhat odlišně, než by tomu bylo, kdyby došlo k jeho manifestaci v dospělosti (adult-onset multiple sclerosis, aMS). Jestli se tyto rozdíly týkají i morfologických změn mozku, není dosud zcela jasné.

Incidence fraktur u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně známo, že u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se setkáváme v důsledku pádů a osteoporózy se zvýšeným rizikem zlomenin. Dánští vědci se proto pokusili odhadnout míru incidence vzniku fraktur u pacientů s RS, stratifikovanou dle typu fraktury, pohlaví a věku, a porovnat tyto výsledky s kontrolní skupinou. Svá zjištění pak publikovali v časopise Multiple sclerosis.

Účinnost a bezpečnost natalizumabu – aktualizované výstupy z probíhající studie STRATA

Studie STRATA (The Safety of TYSABRI® Re-dosing and Treatment) je otevřená nadnárodní klinická studie, která je ve své rozšířené fázi zaměřena na dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří dokončili dřívější studie (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE) a jejich otevřená rozšíření. Předkládané sdělení má za cíl přinést nejnovější data o účinnosti a bezpečnosti natalizumabu (Tysabri®) v rámci probíhající 5leté studie STRATA.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy