Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Protilátky proti glykoproteinu v myelinu oligodendrocytů a detekce demyelinizačních onemocnění u dětí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2011

Protilátky proti glykoproteinu v myelinu oligodendrocytů a detekce demyelinizačních onemocnění u dětí

Infekční agens mohou indukovat tvorbu autoprotilátek mechanismem zvaným molekulární mimikry, který je založen na shodě v určitých aminokyselinových sekvencích nebo prostorovém uspořádání molekuly mikrobiálních antigenů a struktur vlastního organismu. Myelinový bazický protein (MBP) je považován za nejdůležitější autoantigen v patogenezi roztroušené sklerózy (RS).

V pokusech na zvířatech byl prokázán demyelinizační účinek protilátek proti myelinovému bazickému proteinu a proti glykoproteinu v myelinu oligodendrocytů (MOG). Předpokládá se, že tyto protilátky hrají důležitou roli nejen u RS, ale i u dalšího autoimunitního reaktivního onemocnění CNS – akutní diseminované encefalomyelitidy (ADEM). Protilátky proti MOG se mohou nalézat u dospělých s různou frekvencí výskytu, některé studie prokázaly přítomnost těchto protilátek i v dětské populaci s RS a ADEM. U pacientů s RS jsou často detekovány protilátky proti viru Epsteina-Barrové (EBV), který může aktivovat autoreaktivní specifické T lymfocyty. Tyto buňky pak atakují vybrané antigeny myelinu a spouštějí kaskádu pochodů vedoucí k axonální demyelinizaci.

Autoři zmiňované studie se zaměřili na sledování výskytu protilátek proti glykoproteinu v myelinu oligodendrocytů (MOG) a proti myelinovému bazickému proteinu (MBP) u dětských pacientů s různými zánětlivými nemocemi CNS (RS, ADEM, virová encefalitida). Výsledky pak srovnávali s hladinami protilátek u zdravých dětí. Protilátky v séru proti MOG a MBP byly měřeny pomocí ELISA metody a průtokové cytometrie (FACS) u 11 dětí s ADEM, u 22 dětí s RS, u 4 dětí s akutní virovou encefalitidou a u 13 zdravých dětí z kontrolní skupiny.

Současně byly vyšetřovány protilátky proti EBV. Výsledky prokázaly, že protilátky proti MOG byly nalezeny pouze u dětí s demyelinizačním procesem. U akutní diseminované encefalomyelitidy byly tyto protilátky vysoce reaktivní. Reaktivita protilátek proti MBP byla nalezena shodně u všech vyšetřovaných skupin dětí. Přítomnost těchto protilátek nebyla asociována s přítomností protilátek proti EBV a nebyla ovlivněna věkem, pohlavím nebo průběhem nemoci.

Autoři studie závěrem konstatovali, že protilátky proti glykoproteinu v myelinu oligodendrocytů (MOG) nelze považovat vzhledem k jejich nízké specifitě za specifický biomarker pro určitou chorobu. Jejich stanovení však může být přínosné pro potvrzení diagnózy akutní diseminované encefalomyelitidy (ADEM) v nejasných případech.

(moa)

Zdroj: Highly reactive anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies differentiate demyelinating diseases from viral encephalitis in children. Mult Scler. 2011 Mar;17(3):297-302. Epub 2010 Dec 22.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou o historii sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy