Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Profil zánětlivých faktorů u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.4.2012

Profil zánětlivých faktorů u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Aktivní zánětlivé léze přítomné u RS jsou charakterizované infiltrací T-lymfocyty a makrofágy a přítomností imunitních mediátorů, které zahrnují adhezivní molekuly, chemokiny a cytokiny. Průběh RS v atakách vede k představě, že při progresi onemocnění dochází současně k prozánětlivým i protizánětlivým dějům.

Tým autorů ze Salt Lake City se zaměřil na stanovení sérových cytokinů a dalších zánětlivých markerů získaných jak od pacientů s RS (n = 833), tak i od zdravých kontrol (n = 117). Pomocí speciálně vyvinuté imunoeseje byly stanoveny koncentrace celkem 13 cytokinů a zánětlivých markerů: interferon (IFN)-γ; interleukiny (ILs)-1β, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13; tumor nekrotizující faktor (TNF)-α; IL-2 receptor a solubilní CD40 ligand. Cílem bylo posoudit rozdíly v profilech cytokinů mezi zdravými subjekty a pacienty s RS a dále mezi jednotlivými podtypy RS.

Nejnápadnějším výsledkem studie byl jasný vzestup koncentrace prozánětlivých (TH1, monokiny) a protizánětlivých cytokinů (TH2) u pacientů s RS ve srovnání se zdravou kontrolou. 10 ze 13 měřených cytokinů se signifikantně lišilo u pacientů s RS a u věkově odpovídajících kontrolních subjektů. Vzestup prozánětlivých a down-regulačních cytokinů u pacientů s RS byl v souladu s progresí nemoci a dle výsledků se zdá, že zánětlivé a reparační procesy se u pacientů objevují simultánně. Když byly navzájem porovnány výsledky tří různých podtypů RS (relaps-remitentní, sekundárně progresivní a primárně progresivní), nebyl prokázán signifikantní rozdíl u žádného ze zkoumaných působků.

Poznání profilu cytokinů u RS může pomoci identifikovat mechanismy, které se podílejí na patogenezi nemoci. Dále může pomoci monitorovat průběh choroby a hodnotit odpověď na terapii a potencionálně může vést k novým terapeutickým přístupům zaměřeným na cytokiny a jejich receptory.

(eza)

Zdroj: Martins T. B., et al. Analysis of Proinflammatory and Anti-Inflammatory Cytokine Serum Concentrations in Patients With Multiple Sclerosis by Using a Multiplexed Immunoassay.Am J Clin Pathol. 2011; 136 (5): 696–704; doi: 10.1309/AJCP7UBK8IBVMVNR

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie kmenovými buňkami u progresivní formy roztroušené sklerózy

Přes velké pokroky v imunomodulační terapii pro pacienty s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RS) neexistuje v současné době prokázaná dostupná terapie ke zpomalení a zastavení progrese invalidizace pacientů s progresivní formou RS. Tato forma postihuje více než polovinu pacientů.

Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS.

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Postižení zraku nacházíme u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) poměrně často. K nejfrekventovanějším poruchám patří optická neuritida, vyskytující se u pacientů s RS v 16–38 %. I u pacienta s RS s normální zrakovou ostrostí se mohou sekundárně objevit příznaky zrakové dysfunkce v souvislosti s extraokulárními pohybovými abnormalitami či jinými faktory.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy