Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Proč mohou být strava a zdravý životní styl důležitými proměnnými při léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Proč mohou být strava a zdravý životní styl důležitými proměnnými při léčbě roztroušené sklerózy

Úprava stravy a zdravý životní styl sice nepatří v terapii roztroušené sklerózy k léčebným metodám, podle italské práce jsou ale podstatnými proměnnými, které mohou ovlivňovat průběh nemoci a léčbu.

Proč jsou strava a životní styl důležitými etiologickými faktory roztroušené sklerózy

  1. Roztroušená skleróza (RS) má vyšší prevalenci v bohatých západních zemích ležících v největší vzdálenosti od rovníku. Typickým rysem v těchto zemích bývá sedavý životní styl, vysokokalorická strava bohatá na nasycené tuky živočišného původu a nízká expozice slunečním paprskům.
  2. Pokud se do 15 let věku jedinec z oblasti s vysokou prevalencí roztroušené sklerózy odstěhuje do oblasti s nízkým výskytem nemoci, riziko rozvoje onemocnění se u něj sníží. Pokud ale migruje až po 15. roce života, riziko rozvoje nemoci zůstává vysoké. Tento jev je asi nejlépe vysvětlitelný změnou skladby potravy.
  3. Pacienti s roztroušenou sklerózou mají nedostatek vitamínu D, což může být způsobeno jednak jeho nedostatkem v potravě a jednak nedostatečnou expozicí slunečním paprskům.
  4. Strava s vysokým obsahem živočišných tuků bohatá na cukry a rafinované sacharidy je spojena s tzv. postprandiálním zánětem.
  5. U osob s vysokým BMI (přesahujícím 27 kg/m2) dosaženým ve 20. roce života je dvojnásobně vyšší riziko rozvoje RS. Hodnota BMI zároveň koreluje se stavem střevní mikroflóry. Ta má metabolickou funkci, chrání proti enteropatogenům a podílí se na normální funkci imunity.
  6. Roztroušená skleróza má podobné znaky jako některé další zánětlivé choroby (např. zánětlivé choroby střeva – jejich prevalence je u lidí s RS vyšší než u ostatní populace). Navíc jak u nemocných s RS, tak i u nemocných se zánětlivými chorobami střeva můžeme pozorovat nízkou hladinu vitamínu D a obě choroby lze ovlivnit faktory prostředí.

 

Jak strava a životní styl ovlivňují průběh zánětlivých onemocnění

Strava má spolu s životním stylem velký vliv na organismus jako celek. Působí na dvou úrovních:

Ovlivňuje buněčný metabolismus (interakcí s enzymy, transkripčními faktory a buněčnými receptory) ve smyslu katabolismu nebo anabolismu, čímž moduluje zánětlivou reakci. Následující schéma ukazuje jakým způsobem:

 

Ze schématu je patrné, jak zdravá strava a životní styl podporují katabolické pochody a tlumí biosyntézu. S ní dochází i k potlačování prozánětlivých pochodů. Rovněž vidíme, že „životospráva na západní způsob“ má efekt přesně opačný.

Ovlivňuje skladbu mikroflóry ve střevě tím, že určitým způsobem stravování dochází ke „krmení“ a tím i pomnožení určitých druhů střevních bakterií na úkor těch ostatních. Skladba střevní mikroflóry je ale ovlivňována kromě stravy i dalšími faktory, mezi které řadíme např.:

  • fyzickou aktivitu,
  • stres,
  • užívané léky,
  • věk.

U lidí stravujících se v západním stylu (ve stravě je obsaženo kromě jiného i poměrně dost jednoduchých cukrů) se ve střevě zmnoží bakterie kmene Firmicutes, které sice výkonně extrahují a skladují energii, ale mohou se podílet na rozvoji chronické střevní i systémové zánětlivé odpovědi. Naproti tomu při častější konzumaci komplexních sacharidů (např. brambory, těstoviny) se zmnoží spíše bakterie rodu Bacteroides. Produkty jejich metabolismu v těle potlačují aktivitu prozánětlivých transkripčních faktorů (NF-kB).

Co z toho tedy vyplývá?

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ačkoli změna stravy a životního stylu nepředstavuje léčebnou metodu sama o sobě, může průběh nemoci a tím i efekt léčby příznivě ovlivnit. 

(ivh)

Zdroj: Riccio P., Rossano R. Nutrition facts in multiple sclerosis. ASN Neuro 2015 Feb 18; 7 (1), pii: 1759091414568185,
doi: 10.1177/1759091414568185. Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342365/pdf/10.1177_1759091414568185.pdf

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy