Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Příznivé účinky natalizumabu u relabující roztroušené sklerózy – další výsledky studií AFFIRM a SENTINEL

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.1.2012

Příznivé účinky natalizumabu u relabující roztroušené sklerózy – další výsledky studií AFFIRM a SENTINEL

Randomizované placebem kontrolované studie s natalizumabem, AFFIRM a SENTINEL, s délkou trvání přes 2 roky zahrnující celkem 2213 pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) prokázaly jeho přínos v monoterapii i po přidání k interferonu ß-1a (INF ß-1a) při relapsech RS, a to z hlediska snížení rizika progrese choroby, výskytu recidiv a počtu ložisek zvýšené intenzity signálu v T2 váženém obraze v oblasti bílé hmoty mozkové.

Tyto výsledky nemusejí ovšem zcela odrážet všechny aspekty terapeutického účinku, které vnímají sami pacienti. Nedávno proto publikovali američtí autoři další výsledky těchto studií, které se týkají účinků natalizumabu na předem definované terciální sledované parametry, jako je změna skóre klinické hodnotící škály EDSS (expanded disability status scale) oproti vstupní hodnotě, doba do trvalé progrese k mezním hodnotám EDSS, hospitalizace, užívání kortikosteroidů a doba do vzniku potvrzeného kognitivního deficitu.

Natalizumab v dávce 300 mg v intravenózní infuzi podávané jednou za 4 týdny po dobu 2 let v porovnání s placebem statisticky významně snížil podíl pacientů s progresí skóre EDSS k hodnotám ≥ 4 (p < 0,001) a ≥ 6 (p = 0,002) a riziko vzniku kognitivního deficitu o 43 % oproti placebu (p = 0,013). V monoterapii i po přidání k interferonu ß-1a natalizumab významně snížil změnu skóre EDSS oproti vstupní hodnotě (p < 0,001, resp. p = 0,011), počet hospitalizací souvisejících s RS za rok (o 64 %, resp. 61 %) i výskyt relapsů vyžadujících léčbu kortikosteroidy (o 69 %, resp. o 61 %) v porovnání s placebem nebo s placebem přidaným k INFß-1a (p < 0,001).

I tyto nově publikované výsledky studií AFFIRM a SENTINEL potvrdily přínos natalizumabu v léčbě pacientů s RS v monoterapii i v situaci, kdy byl natalizumab přidán k INFß-1a z důvodu relapsů choroby vyskytujících se i při této léčbě.

(zza)

Zdroj: Weinstock-Guttman B, Galetta SL, Giovannoni G, et al. Additional efficacy endpoints from pivotal natalizumab trials in relapsing-remitting MS. J Neurol 2011(Oct 19). [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.

Práce ve směnném provozu může být rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, ve kterém je významná autoimunitní odpověď na myelinové antigeny. V etiologii onemocnění jsou důležité jak faktory genetické, tak i faktory prostředí. Cílem recentně publikované studie švédského autorského týmu bylo studovat možnou asociaci mezi prací na směny a rizikem rozvoje RS.

Rozhovor s MUDr. Radomírem Talábem CSc

Rozhovor s MUDr. Radomírem Talábem CSc. natočený na 25. Neurologickém sjezdu v Brně.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy