Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.11.2011

Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).

Uspořádání: V praxi se pacienti se sekundární progresí RS při terapii první volby často převádějí na přípravky druhé volby. Přínos změny terapie hodnotila otevřená retrospektivní studie provedená v San Francisku. Do studie bylo zahrnuto 95 pacientů se sekundární progresí RS. Tito pacienti byli rozděleni do tří skupin podle toho, zda byli převedeni na léčbu natalizumabem (60 pacientů), na léčbu imunosupresivy (22 pacientů), nebo změnu léčby odmítli z ekonomických důvodů nebo z obav z vedlejších účinků (13 pacientů). Zařazeni nebyli pacienti, u nichž byla léčba změněna z důvodu špatné snášenlivosti. Všichni pacienti byli sledováni nejméně 3 měsíce po změně léčby. Byl hodnocen výskyt relapsů definovaných jako nově vzniklé nebo recidivující neurologické příznaky přetrvávající nejméně 24 hodin spojené s novými neurologickými projevy po nejméně 30denním období symptomatického klidu.

Výsledky: Před změnou léčby byl ve všech skupinách výskyt relapsů podobný (p = 0,71). Po změně léčby se snížil výskyt relapsů ve skupině s natalizumabem o 70 % (p < 0,001), ve skupině s imunosupresivy o 77 % (p < 0,001), zatímco ve skupině bez změny léčby zůstal výskyt relapsů srovnatelný (p = 0,87). Při porovnání s pacienty, u nichž nebyla léčba změněna, se výskyt relapsů snížil ve skupině s natalizumabem o 68 % (p = 0,017) a ve skupině s imunosupresivy o 76 % (p = 0,004). Podíl pacientů bez relapsů byl 53,8 % ve skupině beze změny léčby, 74,2 % ve skupině s natalizumabem a 50 % ve skupině s imunosupresivy.

Závěr: Převedení pacientů se sekundárně progresivní RS na léčbu natalizumabem nebo imunosupresivy účinně snižuje klinickou aktivitu choroby.

(zza)

Zdroj: Castillo-Trivino T, Mowry EM, Gajofatto A, et al. Switching Multiple Sclerosis Patients with Breakthrough Disease to Second-Line Therapy. PLoS ONE 6(2):e16664. doi:10.1371/journal.pone.0016664

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co brání časnému zahájení léčby roztroušené sklerózy

Časná léčba roztroušené sklerózy (RS) může výrazně ovlivnit dlouhodobou prognózu pacientů. Irská studie ukázala, že časnému nasazení adekvátní léčby RS brání především opožděné stanovení diagnózy dané špatnou dostupností vyšetření, jako je magnetická rezonance (MR) a lumbální punkce (LP), a administrativními důvody.

Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.

Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy