Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prevalence nežádoucích lokálních reakcí při podávání různých roztroušenou sklerózu modifikujících přípravků

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.6.2012

Prevalence nežádoucích lokálních reakcí při podávání různých roztroušenou sklerózu modifikujících přípravků

Inteferon beta (IFNb) a glatirameracetát (GA) patří mezi léky první volby u roztroušené sklerózy (RS) a jejich účinnost je obecně považována za srovnatelnou. IFNb-1b, IFNb-1a GA jsou aplikovány buď intramuskulárně (IM), či subkutánně (SC), frekvence injekcí se pohybuje od každodenního až po týdenní podávání a závisí na typu přípravku.

Aplikace injekcí může být spojena se závažnými vedlejšími účinky, mezi které patří nekróza a lipoatrofie. Tyto účinky se mohou u pacientů objevit po letech aplikace. Frekvence a lokální reakce injekční léčby bývají pro pacienty zatěžující, což bývá hlavním důvodem pro nedodržování této terapie po dlouhé době. O’Rourke a Hutchinson ve své práci uvedli, že pacienti ukončili  IFNb léčbu průměrně po 13 měsících z důvodu zmíněných nežádoucí efektů. Nedodržování či dokonce přerušení terapie může mít za následek selhání léčebného postupu se zhoršenou dlouhodobou prognózou pacienta.

Cílem studie The Swiss MS Skin Project bylo zjistit poměr pacientů léčených různými přípravky IFNb nebo GA, kteří měli lokální reakce (ISR) a kteří změnili či přerušili z tohoto důvodu léčbu. Jednalo se o observační multicentrickou neintervenční studii, která proběhla na 31 místech ve Švýcarsku. Do sledování byli zařazení pacienti s RS či klinicky izolovaným syndromem, kteří užívali stejnou terapii po dobu nejméně 2 let. Vyšetření kůže proběhlo při první návštěvě v rámci studie, další bylo provedeno o 1 rok později.

Celkem bylo zařazeno 412 pacientů, kteří užívali chorobu modifikující léčbu po dobu nejméně 2 let: IM IFNb-1a (n = 82), SC IFNb-1b (n = 123), SC IFNb-1a (n = 184) a SC GA (n = 23). Při prvním vyšetření byl počet nežádoucích účinků menší u pacientů léčených IM IFNb-1a (13,4 %) než u subjektů s SC IFNb-1b (57,7 %; p < 0,0001), SC IFNb-1a (67,9 %; p < 0,0001) nebo s SC GA (30,4 %; p = nesignifikantní, NS). Žádný z pacientů, kterým byl aplikován IM IFNb-1a, nevynechal dávku v minulých 4 týdnech z důvodů lokální reakce ve srovnání s 5,7 % pacientů s terapií SC IFNb-1b (p = 0,044), 7,1 % pacientů s SC IFNb-1a (p = 0,011) či 4,3 % pacientů s SC GA (p = NS). Hlavním důvodem přerušení nebo ukončení léčby ostatními preparáty byly nekrózy kůže různého rozsahu, lipoatrofie nebo nedostatečný účinek. Podobné výsledky byly zjištěny při vyšetření po jednom roce.

Ze závěrů studie vyplynulo, že pacienti s RS léčení IM IFNb-1a měli méně nežádoucích lokálních účinků než pacienti s jinými typy léčby. Tento poznatek může být užitečný při volbě iniciální terapie nebo při hledání alternativních způsobů terapie pro pacienty se závažnými lokálními nežádoucími účinky.

(moa)

Zdroj: Beer et al. The prevalence of injection-site reactions with disease-modifying therapies and their effect on adherence in patients with multiple sclerosis: an observational study. BMC Neurology 2011, 11: 144; doi: 10.1186/1471-2377-11-144

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv natalizumabu na trvalé zlepšení fyzického postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab (NA) je reverzibilní antagonista α4-integrinu, který redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). V základní fázi 3 studie AFFIRM bylo prokázáno, že natalizumab v porovnání s placebem signifikantně snížil riziko progrese trvalého poškození o 42–54 % a snížil roční výskyt relapsů o 68 % v průběhu 2 let

Stratifikace rizik pro rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem

Natalizumab (Tysabri®) je humanizovaná rekombinantní protilátka působící jako selektivní inhibitor adhezní molekuly a je namířená proti podjednotce α4-integrinu. V USA patří od roku 2004 mezi účinné léky relabující formy roztroušené sklerózy (RS). Vzhledem k nálezu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 2 pacientů léčených kombinací natalizumabu (NA) a intramuskulárního IFN beta-1a byl natalizumab přechodně stažen z trhu.

Únava a její spojitost s kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS

Dosud bylo publikováno pouze několik málo údajů zabývajících se únavou a jejími klinickými a psychosociálními koreláty u dětí a dospívajících s roztroušenou sklerózou (RS). Italští vědci se proto rozhodli posoudit vztah mezi únavou, kognitivními funkcemi a depresí u dětských pacientů s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy