Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prevalence celiakie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2011

Prevalence celiakie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována za chronický proces neznámé etiologie, který se vyznačuje diseminací demyelinizačních lézí v CNS. Značná role v etiopatogenezi RS je připisována aktivovaným T lymfocytům, které přestupují hematoencefalickou bariéru a produkují zánětlivé plaky, podílejí se na ztrátě axonů v mozku, spinální míše a optickém nervu. Roztroušená skleróza je podobně jako celiakie (celiac disease, CD) řazena mezi autoimunitní choroby. Celiakie se vyznačuje trvalou nesnášenlivostí glutenu u geneticky predisponovaných jedinců. Genetický podklad choroby je lokalizován na chromozomu č. 6 v oblasti kódující HLA antigeny II. třídy. Skupina pacientů s remitující formou RS mívá vysoké hladiny autoprotilátek proti tkáňové transglutamináze (TGA), které patří k důležitým sérologickým diagnostickým markerům celiakie.

Vzhledem k předpokladu možné asociace RS s ostatními autoimunitními chorobami autoři studie provedli vyšetření sérologických, histologických a genetických markerů celiakie u 72 pacientů s RS a jejich 126 příbuzných prvního stupně. Výsledky srovnali se 123 zdravými jedinci z kontrolní skupiny.

U sedmi (10 %) pacientů s RS byly nalezeny pozitivní hladiny autoprotilátek proti TGA, u kontrolního souboru byly přítomny pouze u tří (2,4 %) probandů (p < 0,05). Ve skupinách nebyly nalezeny žádné rozdíly v HLA-DQ2 znacích RS (pacienti 29 %, kontrolní osoby 26 %). V duodenálních biopsiích u osmi (11,1 %) pacientů s RS byla objevena mírná až střední vilózní atrofie klků (Marsh III). Autoři rovněž zjistili vysokou prevalenci celiakie mezi příbuznými prvního stupně: 23/126 (32 %). U 28 pacientů s RS (39 %) se rovněž vyskytovaly další asociované choroby, především dermatitida v 57 % a hypochromní anemie v 39 %. U řady pacientů s RS byly nalezeny ještě další cirkulující autoprotilátky: protilátky proti tyreoidální peroxidáze v 26 %, antinukleární protilátky v 15 % a protilátky proti mitochondriím ve 3 %.

Na základě výsledků zvýšené prevalence celiakie u pacientů s RS (8/72) autoři studie doporučují věnovat dostatečnou pozornost časné detekci této choroby s následným dietním opatřením.

(moa)

Zdroj: Rodrigo L, et al. Prevalence of celiac disease in multiple sclerosis. BMC Neurol 2011(Mar 7);11:31. doi: 10.1186/1471-2377-11-31

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou o historii sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy