Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prediktory dlouhodobé práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.3.2018

Prediktory dlouhodobé práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které vede k demyelinizaci a ztrátě axonů. Mezi její projevy patří poruchy hybnosti, jež mohou vést až k invaliditě, pro pacienty tedy může být těžké udržet si své zaměstnání.

Úvod

Pro posouzení faktorů, které se podílí na tom, že si pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) udrží vzhledem ke své nemoci schopnost chodit do práce i po několika letech, byla realizována 10letá longitudinální pozorovací kohortová studie. Cílem bylo zvýšit povědomí o faktorech přítomných již v raných stadiích nemoci, jež jsou později důležité pro pracovní život a rovnováhu mezi prací a soukromím.

Výběr účastníků

Do studie byli zahrnuti jedinci s definitivní diagnózou RS, kteří byli ambulantními pacienty RS centra v univerzitní nemocnici ve švédském Stockholmu. Postupně byla účast nabídnuta celkem 154 osobám v produktivním věku trpícím RS. Z toho se 116 pacientů zúčastnilo 10letého sledování, 27 lidí odmítlo a 11 pacientů zemřelo.

Zpracování dat

Na počátku byla od účastníků získána data o osobních pocitech a schopnosti fungovat v denním provozu, která byla použita jako nezávislé proměnné. Po 10 letech byl vyhodnocen status zaměstnanosti, jenž nabízel tři kategorie: práce na plný úvazek, práce na částečný úvazek, bez zaměstnání. Tato data byla použita jako závislé proměnné. Pro analýzu prediktivní hodnoty nezávislých proměnných byla použita logistická regrese.

Výsledky

Mezi prediktory pro plný nebo částečný pracovní úvazek po 10 letech patřily: mladý věk (p = 0,002), jen slabě vnímaný fyzický dopad RS (p = 0,02), únava (p = 0,03), práce na plný úvazek (p = 0,001) a časté společenské nebo jiné zábavné aktivity (p = 0,001) na začátku hodnocení.

Závěr

Tato studie podtrhuje složitost pracovního života pacientů s RS a ukazuje, že pro déle udržitelný pracovní život by mohlo mít význam věnovat více pozornosti rovnováze mezi soukromým a právě pracovním životem. To platí nejen pro klinickou praxi, ale i další výzkum.

(mir)

Zdroj: Forslin M., Fink K., Hammar U. et al. Predictors for employment status in people with multiple sclerosis: a 10-year longitudinal observational study. Arch Phys Med Rehabil 2018 Jan 31, pii: S0003-9993(18)30046-7, doi: 10.1016/j.apmr.2017.12.028 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sportovním lezením proti roztroušené skleróze?

Lezení patří mezi sporty, se kterými se neurologický deficit na první pohled neslučuje. Ale opak je pravdou a zdá se, že správně praktikované lezení může podporovat léčbu roztroušené sklerózy.

Alemtuzumab vs. interferon beta-1a v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitně podmíněné onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované difuzní zánětlivou demyelinizací, vedoucí k progresivním neurologickým deficitům. Vzhledem k autoimunitní patogenezi této nemoci se v léčbě RS uplatňuje zejména imunomodulační přístup. Tento přehledový článek srovnává na základě výsledků 3 klinických studií účinnost léčby interferonem beta-1a a alemtuzumabem, humanizovanou monoklonální protilátkou proti antigenu CD52.

Perorální teriflunomid pro léčbu relabující roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je progresivní onemocnění způsobené demyelinizací a ztrátou axonů v centrálním nervovém systému, které často ústí v invaliditu různého stupně. Mezi novější léčiva modifikující průběh roztroušené sklerózy patří teriflunomid, perorální imunomodulační terapie, která se užívá v jedné denní dávce.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy