Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prediktivní význam korových lézí a intrathekální syntézy protilátek u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.5.2012

Prediktivní význam korových lézí a intrathekální syntézy protilátek u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Časná identifikace pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a s vysokým rizikem konverze do obrazu roztroušené sklerózy (RS) je důležitá pro zahájení vhodné imunomodulační terapie, která tuto konverzi dokáže zpomalit a ovlivnit tak progresi onemocnění. Ačkoliv různé nálezy při vyšetření magnetickou rezonanci (MR) jsou považovány za diagnostické a prognostické markery u CIS a relaps-remitující formy RS (RRMS), pozornost řady studií je současně zaměřena na přítomnost intrathekálně syntetizovaného IgG a na průkaz antimyelinových lipidových IgM protilátek, které se společně s elevací B1 buněk v mozkomíšním moku řadí k novějším prognostickým faktorům, spojeným s agresivnějším průběhem RS. Intrathekální produkce protilátek je v současné době považována za hlavní příčinu ireverzibilního poškození mozkové tkáně u RS.

Jedním z MR nálezů, které jsou často prokazovány v mozku pacientů se sekundárně progresivní formou RS, jsou korové léze. Tyto léze mohou být nalezeny i u pacientů v časných stadiích RS a jejich přítomnost ve spojitosti s fyzikálním a kognitivním poškozením upřesňuje diagnostická a prognostická kritéria pro RS. Přítomnost korových lézí bývá spojována i s průkazem oligoklonálních IgG pruhů v likvoru.

Autoři z Univerzitní nemocnice v Padově, Itálie, zkoumali vztah mezi celkovou intrathekální protilátkovou imunitní odpovědí a přítomností korových lézí u pacientů s CIS a u neléčených pacientů s relaps-remitující formou RS. Dalším cílem studie bylo zjistit, zda tyto nálezy mohou být použity jako validní diagnostické a prognostické kritérium.

Studie se zúčastnilo 86 pacientů s příznaky suspektními pro RS. U všech pacientů byla provedena MR CNS a vyšetření séra a mozkomíšního moku. Statisticky byla vyjádřena pravděpodobnost konverze k RS a vzniku nové aktivity nemoci (risk ratio – RR).

Výsledky studie prokázaly, že u pacientů s klinicky izolovaným syndromem a s prokázanými korovými lézemi na MR a současnou přítomností intrathekální syntézy IgG bylo nejvyšší riziko konverze k RS (RR = 3,4; p < 0,001). Pacienti s CIS bez korových lézí a s absencí intrathekálních IgG měli riziko konverze k RS nejmenší (RR = 0,1, p < 0,001). Průkaz korových lézí a intrathekálních IgG byl také prognosticky relevantní pro predikci aktivity nemoci u pacientů s CIS a RRMS formou nemoci (RR = 2,1; p < 0,001).

Autoři závěrem konstatují, že společný výskyt korových lézí na MR a syntézy intrathekálních IgG je vysoce prediktivní faktor časné konverze u pacientů s CIS k formě RS a současně předpovídá vyšší aktivitu nemoci v dalším průběhu.

(moa)

Zdroj: Calabrese M. et al. The association of intrathecal immunoglobulin synthesis and cortical lesions predicts disease activity in clinically isolated syndrome and early relapsing–remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (2): 174–180; doi: 10.1177/1352458511418550

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Profil zánětlivých faktorů u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Aktivní zánětlivé léze přítomné u RS jsou charakterizované infiltrací T-lymfocyty a makrofágy a přítomností imunitních mediátorů, které zahrnují adhezivní molekuly, chemokiny a cytokiny. Průběh RS v atakách vede k představě, že při progresi onemocnění dochází současně k prozánětlivým i protizánětlivým dějům.

Terapie kmenovými buňkami u progresivní formy roztroušené sklerózy

Přes velké pokroky v imunomodulační terapii pro pacienty s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RS) neexistuje v současné době prokázaná dostupná terapie ke zpomalení a zastavení progrese invalidizace pacientů s progresivní formou RS. Tato forma postihuje více než polovinu pacientů.

Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy