Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Práce ve směnném provozu může být rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.1.2012

Práce ve směnném provozu může být rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, ve kterém je významná autoimunitní odpověď na myelinové antigeny. V etiologii onemocnění jsou důležité jak faktory genetické, tak i faktory prostředí. Cílem recentně publikované studie švédského autorského týmu bylo studovat možnou asociaci mezi prací na směny a rizikem rozvoje RS. Toto dle autorů dosud nebylo u RS publikováno, ale v souvislosti se směnným provozem bylo popsáno zvýšené riziko rozvoje autoimunitních onemocnění (například autoimunitní tyreoiditidy), kardiovaskulárních onemocnění a nádorů.

V předkládané práci byla užita data ze dvou observačních studií populací pacientů s RS, kde byli vždy srovnávány se zdravými kontrolami. Jednalo se o populaci zvolenou dle incidence (1 343 pacientů v letech 2005–2010 a 2 900 zdravých kontrol) a dle prevalence RS (5 129 pacientů a 4 509 kontrol). Ke statistickému hodnocení byla použita metoda logistické regrese s kalkulací podílu rizika (OR – odds ratio) s intervalem spolehlivosti 95% (CI). Byl porovnáván výskyt RS mezi hodnocenými subjekty, kteří v různém věku pracovali ve směnném provozu, s těmi, kteří nikdy na směny nepracovali.

V obou studiích byla nalezena významná asociace mezi směnným provozem v mladém věku a výskytem RS (OR 1,6 v populaci vybrané dle incidence RS a OR 1,3 v prevalentní skupině). Ve skupině pacientů zvolených dle incidence RS byl podíl rizika rozvoje RS 2,0 pro ty, kteří pracovali na směny po dobu 3 let či déle ve věku do 20 let (srovnáno s těmi, kteří nikdy na směny nepracovali). Pro skupinu pacientů zvolených dle prevalence RS byl tento podíl rizika 2,1.

Výsledky lze dle autorů interpretovat tak, že pozorovaná spojitost mezi směnným provozem v mladém věku a výskytem roztroušené sklerózy v daných studiích podporuje podíl tohoto rizikového faktoru ve vývoji RS. Příčinou může být narušení cirkadiánního rytmu a nedostatek spánku, které mohou vést k porušení sekrece melatoninu a k podpoře prozánětlivé odpovědi.

(eza)

Zdroj: Hedström A. K. et al. Shift work at young age is associated with increased risk for multiple sclerosis. Ann Neurol. E-publikováno Oct 17 2011; doi: 10.1002/ana.22597

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak ovlivní léčba natalizumabem schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou pracovat?

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění, pro které jsou charakteristické opakované zánětlivé epizody v oblasti centrálního nervového systému. Začátek onemocnění má svůj vrchol v mladém věku, typicky kolem 30. roku života, a postihuje ženy dvakrát častěji než muže

Environmentální faktory v časném dětství jsou spojené s výskytem roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) se vzrůstající incidencí zejména v rozvinutých zemích. Jedním z vysvětlení tohoto fenoménu může být vyšší prevalence alergických a autoimunitních onemocnění v těchto zemích jako důsledek jinak příznivého pokroku na poli hygienických standardů a zařízení (takzvaná hygienická hypotéza).

Které testy chůze používat u pacientů s roztroušenou sklerózou? Multicentrická studie nabízí odpovědi

V předkládané práci kolektivu belgických autorů jsou publikovány výsledky mezinárodní multicentrické průřezové studie, jejímž účelem bylo zjistit, zda existují rozdíly v měření maximální rychlosti chůze v testech na krátkou a delší vzdálenost a posoudit skutečný vztah mezi rychlostí chůze a ušlou vzdáleností u pacientů s roztroušenou sklerózou s různým stupněm postižení.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy