Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.10.2017

Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

Alemtuzumab prokázal v několika klinických studiích vysokou účinnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Dle současných poznatků, jak je shrnuje i následující přehledový článek italských autorů, představuje důležitý nástroj v rukou neurologů pro efektivní léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Schéma podávání a mechanismus působení

Alemtuzumab je selektivní humanizovaná monoklonální protilátka cílená na antigen CD52 přítomný na povrchu lymfocytů. Tato látka se ukázala být efektivní v léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy. Podávání alemtuzumabu vede k depleci cirkulujících B a T lymfocytů, což u RRRS vede ke snížení počtu relapsů. Lék je aplikován ve 2 léčebných cyklech. První cyklus zahrnuje podání denní dávky 12 mg v 5 po sobě následujících dnech. Po 12 měsících od prvního cyklu je nasazen cyklus druhý, a to ve 3 po sobě následujících dnech.

Redukce rizika relapsu i disability a trvající účinek

Byla prokázána účinnost alemtuzumabu u pacientů s aktivním onemocněním bez předchozí léčby i u nemocných s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu. Riziko relapsu a disability bylo sníženo ve studii fáze II CAMMS223 a fáze III CARE MS I a CARE MS II. Recentní data také ukázala až šest let trvající efekt léčby po 1 kompletním léčebném cyklu. Pokud byl alemtuzumab v terapii RRRS srovnáván s interferonem beta-1, fingolimodem a natalizumabem, jeho účinnost byla srovnatelná s natalizumabem.

Význam individuální osobní a rodinné anamnézy pacienta

Alemtuzumab je mocný lék, jehož podávání s sebou nese taktéž některé nežádoucí účinky. Jejich spektrum je částečně odlišné od jiných látek užívaných v terapii RRRS (jedná se zejména o zvýšené riziko infekcí a sekundárních autoimunitních poruch), což ho může u některých pacientů zvýhodňovat v léčebném přístupu. V rozhodování o jeho podávání je důležitá znalost osobní a rodinné anamnézy, zejména s ohledem na výskyt autoimunitních onemocnění. Během podávání je pak důležité pečlivé monitorování pacientů.

Závěr

Alemtuzumab je účinným lékem, jenž se stal důležitou modalitou a součástí léčebných postupů u RRRS. Vzhledem k jeho kratšímu užívání v klinické praxi je důležité monitorování nejen jeho efektivity, ale také možných vedlejších účinků.

(eza)

Zdroj: Guarnera C., Bramanti P., Mazzon E. Alemtuzumab: a review of efficacy and risks in the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis. Ther Clin Risk Manag 2017; 13: 871–879, doi: 10.2147/TCRM.S134398.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Teriflunomid pro léčbu roztroušené sklerózy v reálné klinické praxi

Teriflunomid, selektivní a reverzibilní inhibitor syntézy pyrimidinů de novo, je indikovaný k léčbě pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Nedávno publikovaná observační studie se zabývala účinností a bezpečností teriflunomidu v reálné klinické praxi.

Likvor a roztroušená skleróza: daleko víc než jen oligoklonální pásy

Likvor je cennou pomůckou v diagnostice roztroušené sklerózy. Jeho výpovědní hodnota je s postupujícím poznáním stále větší. Nabízíme vám stručný přehled všech aktuálních analytů, jež mají co do činění s touto nemocí.

Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

Podpora adherence k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžaduje proaktivní přístup i individuálně koncipované postupy ze strany lékařů. Důležité je zhodnocení pacientových potřeb, návyků i životního rytmu ještě před zahájením nejvhodnější terapie ovlivňující průběh onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy